Menu
RSS
Oddychamy i wdychamy

Oddychamy i wdychamy

 • Mateusz

W ostatnich dniach wiele mówi się o zanieczyszczeniu powietrza w Opocznie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował bowiem raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza polskich miast w 2014 roku silnie toksycznymi związkami chemicznymi.

Oddychamy i wdychamyWidok z jednego z okien bloku przy ul. Kopernika w Opocznie

Z raportu wynika, że największe zanieczyszczenie powietrza tymi związkami odnotowano w miastach południowej i centralnej Polski. W Opocznie, podobnie jak w Nowym Targu, stężenie toksycznych i kancerogennych związków chemicznych przekroczyło normę o 1500%. Gorzej wypadła tylko Nowa Ruda, w której zanieczyszczenie przekroczyło 1700% normy.

Oto lista 15 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce wg Państwowego Monitoringu Środowiska przy Inspekcji Ochrony Środowiska (średnioroczny poziom B[a]P - norma 1 ng/m3):

 1. Nowa Ruda – 17 ng/m3
 2. Opoczno – 15 ng/m3
 3. Nowy Targ – 15 ng/m3
 4. Rybnik – 12 ng/m3
 5. Sucha Beskidzka – 11 ng/m3
 6. Proszowice – 10,0 ng/m3
 7. Nowy Sącz - 10,0 ng/m3
 8. Tomaszów Mazowiecki – 9,8 ng/m3
 9. Godów – 9,6 ng/m3
 10. Zakopane – 9,1 ng/m3
 11. Brzeziny – 9,1 ng/m3
 12. Miechów – 9,0 ng/m3
 13. Zabrze – 8,7 ng/m3
 14. Rabka Zdrój – 8,1 ng/m3
 15. Otwock – 8,0 ng/m3

Opublikowany raport uwzględnia takie niebezpieczne związki jak: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren.

Kto temu winien? Największymi trucicielami są właściciele domów jednorodzinnych, gdyż większość ocalałych zakładów przemysłowych działających w Opocznie opalana jest gazem. Choć i te nie skąpią nam różnego rodzaju pyłów, które powinny być zatrzymywane przez filtry.

Oddychamy i wdychamyWidok z jednego z okien bloku przy ul. Kopernika w Opocznie

Jak jednak wynika z ustaleń Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, aż 87% wymienionych wyżej i unoszących się w powietrzu rakotwórczych cząsteczek WWA pochodzi z domowych kotłowni i związane jest z ogrzewaniem budynków. Cząsteczki te powstają bowiem w procesach niecałkowitego spalania związków organicznych. Proces zachodzi zarówno w warunkach naturalnych, jak i w środowisku człowieka (spalanie odpadów, spaliny pojazdów mechanicznych, działalność przemysłowa).

Cóż, ludzie palą czym chcą lub czym mogą. Część z nich pali śmieci z przymusu, ponieważ nie stać ich na zakup opału, ale są też tacy, którzy robią to z premedytacją. Bo w sumie po co płacić za wywóz śmieci, skoro można je puścić przez komin?
Palą więc tacy odpadami organicznymi, plastikiem, starymi futrynami, pieluchami, a nawet zużytymi oponami i czują się bezkarni, ponieważ żadna ze służb nie ma prawa wejść do domu i sprawdzić, czym palą w piecu. Są jednak w błędzie, ale o tym za chwilę.

Ostatnio na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego można przeczytać, że Burmistrz Opoczna podjął kroki zmierzające do poprawy powietrza w naszej gminie.

Czytamy o Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2014-2017, koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 2014-2020, zobowiązującym Gminę do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości środowiska, o programie Kawka oraz akcjach profilaktycznych i edukacyjnych i innych działaniach.

Okazuje się jednak, że rozwiązanie jest dużo prostsze i nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów. W tym samym artykule czytamy, że Burmistrz na mocy art. 379 pkt. 2 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska poprzez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uprawnionych pracowników.

Oddychamy i wdychamyWidok z jednego z okien bloku przy ul. Kopernika w Opocznie

Przepis ten umożliwia również upoważnienie urzędnika do przeprowadzenia kontroli spalanych przez mieszkańca tworzyw i odpadów.

Wystarczy więc, wzorem innych polskich miast, zarządzeniem burmistrza wprowadzić odpowiednie procedury i upoważnić strażników Straży Miejskiej do przeprowadzania kontroli w zakresie analizy spalanych przedmiotów.

Straż Miejska wyrywkowo lub na skutek zgłoszenia może wówczas skontrolować zawartość paleniska, popielnika oraz bezpośredniego otoczenia pieca. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kary mogą być dotkliwe.
Właściciel posesji nie może odmówić strażnikowi wpuszczenia i przeprowadzenia kontroli, gdyż wówczas sprawa może zostać skierowana na drogę sądową, a konsekwencje mogą być dużo większe.

 

Podstawy prawne kontroli:

Ustawa o odpadach:
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współstrącaniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 379
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Kodeks karny:
Art. 225
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.

 

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

-1 # Potrzebna ciepłowniaon 2016-12-16 14:57
I co z tego że dom kopci. Ma komin to i dymi i nie ze spalania śmieci tylko zwykłego węgla. Węgiel truje nie gorzej od śmieci. Dobra ciepłownia z filtrami na kominie dotacje dla ludzi na podłaczenie i sprawa załatwiona
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # EdukacjaLukASz 2016-08-28 09:11
Tu potrzebne jest edukować ludność na temat palenia w kotłach stalopalnych bo największym problemem w brew wszystkiemu jest nieumiejętne palenie, a co do palenia śmieciami to ci użytkownicy pojęcia chyba nie maja jak sobie utrudniają życie zanieczyszczają c komin zmniejszając żywotność Kotla poprzez palenie śmieci no i jeszcze jaka kaloryczność mogą mieć śmieci ? Niewiedza ludzi powoduje takie patologie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # zdjęciafsd 2016-07-29 13:36
Czym te zdjęcia są zrobione ? Kalkulatorem?cz y co?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # RE: Oddychamy i wdychamyM 2016-04-25 09:09
"Burmistrz Opoczna podjął kroki zmierzające do poprawy powietrza w naszej gminie." Dlaczego burmistrz wycina piekne duże drzewa??? Ta przepiekna jabłoń, która z dnia na dzień zniknęła sprzed MDK-u, cały rząd śliw wzdłuż bloków przy Biernackiego... plus ochydnie ogolone iglaki :( Paskudztwo. Drzewa to tlen. Opoczno aspirujące do rangi nowoczesnej metropolii poprzez żałosną fontannę!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-8 # RE: Oddychamy i wdychamyekolog 2016-03-25 13:31
powinno się wyciąć w mieście wszystkie drzewa. Przeciąg wywieje smog
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+12 # RE: Oddychamy i wdychamyrwj 2016-02-17 08:50
Spalanie śmieci to część problemu. Wyniki badań świadczą, ż przyczyną zanieczyszczeni a jest złe spalanie węgla a tego nie wyeliminuje staż miejska, Trzeba zbudować nowoczesną ciepłownie i korzystając z dotacji przyłączyć do niej wszystkie ogrzewane budynki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # RE: Oddychamy i wdychamyint 2016-12-15 22:31
Kiedyś Miasto zrezygnowało z Ciepłowni a tylko ciepłownia miejska pozwoli na opanowanie tego problemu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+5 # RE: Oddychamy i wdychamyNiekoniecznie 2016-02-18 20:25
Wymienione wyżej związki chemiczne to pochodne niecałkowitego spalania wszechobecnych w naszym życiu związków chemicznych, zawierających węgiel.

Mogą więc pochodzić ze spalania starych szmat, butelek, opon, resztek pożywienia czy odpadów organicznych.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+13 # zmniejszyć zanieczyszczeni epalacz węglem 2016-02-11 18:13
czy urząd miasta nie może skorzystać ze środków unijnych na ekologię i poprowadzić ciepło z zc4,mieszkańcy domków jednorodzinnych chętnie by skorzystali i o ile zmniejszyłoby się zanieczyszczeni e
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+19 # zaniczyszczenie powietrzadriver2 2016-02-11 08:15
Witam mieszkańców Opoczna:)Jedyni e pracowników działu logistyki fabryki płytek ceramicznych NIE WITAM! Już prawie dobę czekam na załadunek w tutejszej fabryce,a na pytanie kiedy?, stała odpowiedź-NIE WIADOMO! Dziesiątki samochodów ciężarowych stoją na parkingu,Jest zima więc musimy dogrzewać się piecykami na ON,co kilka godzin trzeba uruchomić silnik aby doładować akumulatory i tak dokładamy się do i tak już kiepskiej jakości powietrza w Waszym mieście.Pozdraw iam mieszkańców Opoczna,z wyjątkiem pracowników działu logistyki.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+15 # Opalanie syfemkonkrety 2016-01-23 11:42
Poziom tak wysokiego zanieczyszczeni a jak napisano wyżej jest wynikiem palenia "byle czym" ludzie palą stare ubrania, buty płyty meblowe ,plastiki i wszystko czego wszędzie pełno...Wiadomo , że wiele osób robi w te sposób ze względu na ograniczone środki finansowe, ale jak to bywa wiele osób robi to ze skąpstwa. Bo skoro można ogrzać dom przez dzień czy dwa paląc ubrania czy buty to palą...i dym jak na Śląsku w latach '80. Przecież ani węgla ani drewna na rynku nie brakuje. Ale trzeba zmienić mentalność. A to można dwojako. Karać lub edukować. To drugie zwykle przynosi lepsze efekty. Bo jak ktos pali buty z biedy to mandat mu nie pomoże kupić węgla czy drewna...trzeba tez dodać że osoby które decydują się na zakup węgla czy drewna powinny sprawdzać ilość i jakość kupowanego towaru. Ale uczciwość sprzedawców opału to osobny temat.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+36 # RE: Oddychamy i wdychamyEdi 2016-01-19 14:15
Domek ze zdjęcia to już norma. Każdej zimy to nasza lokalna Etna. Kiedyś po wyjściu ze sklepu Na Kopernika 5 nie widać było nic na trzy-cztery metry przed sobą.

To samo można zaobserwować na ulicy Leśnej - na wiadukcie. Położone niżej domy potrafią zasłaniać swoim dymem widoczność na jezdni. No ale kto by tam kogokolwiek kontrolował, prawda Panowie Strażnicy Miejscy? Co to jest wgl za straż miejska, jak oni nawet telefonu nie mają? Numer alarmowy jest... numerem komórki. Śmiech na sali. Albo robić coś porządnie, albo zlikwidować i zaorać ich do reszty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-11 # StrażMichael 2016-03-11 12:15
Edi skoro wiesz jak wygląda Etna, to powinieneś bez problemu znaleźć numer do potrzebnych Ci Strażników Miejskich, bowiem jest on ogólnodostępny od kilkunastu lat ( nie mylić z numerem alarmowym) Swoje złośliwości proponuję rozładować i zaorać swój ogródek
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Reklama

Przeczytaj również: