Na zdrowy rozum – wybory samorządowe

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Na zdrowy rozum – wybory samorządoweMimo że nie ogłoszono jeszcze terminu wyborów samorządowych, nieoficjalna kampania wyborcza ruszyła z kopyta. Coraz częściej czytamy o tym, kto jakiego kandydata wystawia, kto planuje wystartować, kto nie ma takiego zamiaru. Trwają przepychanki, gierki polityczne i kopanie po kostkach.

Nie będę w tym miejscu udzielał porad jak głosować. Przed ogłoszeniem terminu wyborów samorządowych, bez znajomości poszczególnych okręgów wyborczych, mija się to z celem. Jestem też daleki od tego, by podpowiadać, na kogo oddać swój głos.
Głównym celem tego felietonu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat obowiązującego w Polsce prawa i nakłonienie czytelnika do zastanowienia się i wyciągnięcia wniosków.

W Opocznie główna rozgrywka toczy się o fotel burmistrza. Moim skromnym zdaniem jest to bicie piany, walka o stołek, zapewnienie sobie niezłego źródła utrzymania na kolejne cztery lata i … w żaden sposób nie wpłynie na sytuację w Opocznie. Czemu tak myślę? Już wyjaśniam.

Burmistrz, jako jednoosobowy organ wykonawczy gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej, jak sama definicja wskazuje, ma wykonywać akty prawa miejscowego uchwalonego przez Radę Miejską.

Krótko mówiąc, burmistrz może tyle, na ile pozwoli mu Rada Miejska.

To Rada Miejska decyduje o kierunkach i strategicznych kwestiach majątkowych gminy. Burmistrz, jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych – wydaje indywidualne decyzje w zakresie wszystkich zadań gminy. Od jego decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Burmistrza należy:

  • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej oraz zadań Gminy określonych przepisami prawa,
  • przygotowywanie projektów uchwał,
  • określenie sposobu wykonania uchwał,
  • przygotowywanie projektu budżetu,
  • sprawowanie funkcji kierownika urzędu,
  • kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wykonanie budżetu.

Wniosek, jaki się sam nasuwa, to że zmiana na stanowisku Burmistrza Opoczna, bez jednoczesnych zmian personalnych w składzie Rady Miejskiej w Opocznie nie zmieni praktycznie nic. Biorąc jednocześnie pod uwagę różnego rodzaju „koalicje”, trzeba przyjąć, że już na starcie burmistrz reprezentujący inna opcję polityczną, niż większość Rady, skazany jest na porażkę.
I za cztery lata usłyszymy: „No chciałem przecież dobrze, ale Rada Miejska bombardowała moje pomysły...

Idąc dalej, należy się zastanowić, co może zmienić sytuację gospodarczą czy polityczną w Opocznie?

W najbliższych wyborach samorządowych do rad gmin i miast po raz pierwszy zastosowana zostanie nowa ordynacja wyborcza. Nareszcie będziemy głosować na konkretne osoby, nie komitety wyborcze. Oznacza to, że w Radzie Miejskiej zasiądą wyłącznie ci kandydaci, którzy otrzymali w danym okręgu największą ilość głosów. Skończyło się więc przydzielanie mandatów wg klucza partyjnego.

Nowa ordynacja wyborcza do rad gmin daje nam szansę na rozbicie obecnego od kilku lat w Opocznie „Towarzystwa Wzajemnej Adoracji”. Tutaj nadchodzi czas, by zastanowić się co dobrego zrobili dotychczas ludzie, zasiadający w Radzie Miejskiej w Opocznie od kilku kadencji...

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.