Regulamin

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Postanowienia ogólne

1.Wydawcą i Administratorem portalu informacyjnego Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski, zwanego dalej Portalem jest:
Usługi Informatyczne Lachowski Mateusz z siedzibą w Opocznie, pod adresem ul. Słowackiego 5 lok. 14
NIP: 7681471884; REGON: 100675829

2. Portal internetowy udostępniany pod adresem http://www.opoczno.info świadczy przede wszystkim usługi informacyjne dotyczące powiatu, gminy i miasta Opoczna. Opoczno.info jest portalem informacyjnym prezentującym aktualne wydarzenia z regionu, opinie i poglądy autorów. Głównym zadaniem portalu jest kształtowanie opinii poprzez udostępnianie możliwości wymiany komentarzy pomiędzy użytkownikami portalu oraz zmuszenia ich do myślenia.

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Portalu, w tym prawa i obowiązki użytkowników.

4. W ramach Portalu Administrator może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.

5. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz wydawcy.
Prawa do poszczególnych elementów Portalu (teksty, materiały graficzne, w tym zdjęcia, aplikacji ora baz danych) są zastrzeżone na rzecz wydawcy lub odpowiednio na rzecz autorów bądź wykonawców.
Zarówno Portal, jak i jego poszczególne elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym Ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawę z dnia 26 lutego 1984 Prawo Prasowe.

6. Użytkownik, umieszczając na Portalu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora lub wydawcy Portalu w przypadku jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu, jak również ich usunięcia.

7. Wydawca Portalu ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Wydawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wydawcę Portalu z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Korzystanie z Portalu

1. Korzystanie z Portalu i oferowanych przez niego Usług oraz informacji jest całkowicie darmowe. Dostęp do treści zawartych w Portalu nie wymaga rejestracji i logowania.

2. Do korzystania portalu niezbędne jest urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową.

3. Portal wykorzystuje technologię „cookies”. Korzystanie z technologii „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika z jego komputera. Pliki „cookies” to pliki, które zapisywane są na dysku twardym komputera wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą Portal, w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Portalu. Pliki cookies sa gromadzone w celu utrzymania sesji Użytkownika i tworzenia statystyk oglądalności Portalu. Adres IP komputera, z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności Portalu.

4. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z regulaminem i jego zmianami oraz bezwzględnego stosowania się do jego zapisów.

Usługi Informacyjne

1. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Portalu, w tym krótkie relacje dotyczące aktualnych wydarzeń, materiały autorskie w postaci felietonów i listów do redakcji.

2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, w tym w szczególności artykuły oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych wydawcy Portalu lub osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.  Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów zamieszczonych na Portalu w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności, bez zgody wydawcy Portalu, zabronione jest: 

 1. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
 2. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 3. umieszczanie odesłań do Portalu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
 4. rozpowszechnianie opracowań materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania;
 5. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach.

Forum internetowe / zamieszczanie opinii

Forum służy wymianie opinii i spostrzeżeń pomiędzy użytkownikami Portalu. Wszelkie uwagi do Administratora należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Użytkownik ma prawo do wymiany opinii w wyodrębnionych blokach wydzielonych z artykułu.
Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie opinii na Portalu jest możliwe zarówno przez Użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych.

2. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Opinii i Nicków, które będą zawierały:

 • treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami;
 • adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych;
 • treści naruszające prawa Portalu Opoczno.info i prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby  skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię;
 • nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny;
 • stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług;
 • przejawiające zachowania antyspołeczne zachowanie (trolling);
 • pisane wyłacznie dużymi literami w całości lub we fragmentach. Używanie wyłącznie dużych liter uznawane jest za krzyk;
 • niezgodne z ogólnie obowiązującą netykietą.

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Portal Opoczno.info z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień punktu 2 regulaminu dotyczącego zamieszczania opinii.

3. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane w Portalu przez Użytkowników. Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia opinie w Portalu w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Portal usługi ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:

 1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika Opinie w Serwisie mogą być nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;
 2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie Opinii Użytkownika przez inne osoby;
 3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że Opinie Użytkownika rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania forum poprzez moderację, zablokowania forum pod wybranymi artykułami bądź wprowadzenia obowiązku rejestracji i zalogowania.

6. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z punktem 4, nie nawiązujących do tematu dyskusji, a także opinii znanych przez Administratora za uciążliwe lub zbędne.

7. W przypadku naruszenia prawa polskiego lub międzynarodowego, Administrator zastrzega sobie prawo powiadomienia właściwych organów o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wraz z udostępnieniem posiadanych danych Użytkownika.

8. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła lub konta osobom trzecim.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.