Podsumowanie mijającej kadencji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Program wyborczy to poważne zobowiązanie, z którego każdy wyborca po upływie kadencji ma prawo rozliczyć włodarzy Gminy oraz osoby sprawujące funkcje publiczne. Czas wyborów to czas oceny kandydatów i ustępujących władz.

Żyjemy w czasach, kiedy nic nie zostaje zapomniane. Choćbyśmy sami zapomnieli, to wszystko zostaje zapamiętane w Internecie. Dzięki temu wciąż mamy dostęp do obietnic składanych przez obecnie rządzących Gminą, wśród których jest trzech kandydatów na burmistrza Opoczna w nadchodzących wyborach, realizujących politykę Burmistrza Rafała Kądzieli: Sekretarz Miasta Tomasz Łuczkowski (dzisiaj Opocznianie), Pani Anna Zięba - zastępca burmistrza z PiS oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz z OWS Sprawdźmy zatem, jak wykonali swoje zobowiązania.

Najpierw kilka cytatów z wywiadu Rafała Kądzieli, w 2014 roku startującego jako kandydat Niezależnego Bloku Samorządowego, opublikowanych na stronie www.opoczno.info.

Rafał Kądziela obiecywał:

 1. Pozyskiwanie terenów inwestycyjnych i inwestorów.
  TAK/NIE
  Obietnica spełniona częściowo, bo tylko na zakupie działek się skończyło. Tereny nie zostały uzbrojone i nie podjęto w tym zakresie żadnych działań. Burmistrz Kądziela w kampanii obiecywał swoje roczne pobory dla osoby, która przyczyni się do pozyskania dużego inwestora. Niestety, nie udało się. Pobory ocalały.

 2. Utworzenie w Urzędzie Miejskim komórki menadżerskiej zajmującej się pozyskiwaniem inwestorów. Mieli to być ludzie młodzi, doświadczeni w biznesie, kompetentni.
  NIE
  Nie powołano żadnej komórki odpowiedzialnej za pozyskiwanie inwestorów. Zamiast tego Burmistrz Rafał Kądziela zatrudnił asystenta ds. pozyskiwania inwestorów, któremu po trzech latach pracy w Urzędzie nie udało się pozyskać żadnego inwestora.

 3. Powołanie tylko jednego zastępcy.
  NIE
  Obietnica nie spełniona. Burmistrz powołał dwóch zastępców pracujących początkowo na 1/2 etatu, później na 3/4 etatu. Pobierali oni jednak pensje w wysokości takiej, jak ich poprzednicy pracujący na cały etat.
  Co więcej, w połowie kadencji z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn Rafał Kądziela odwołał swojego zastępcę Andrzeja Kacprzaka, któremu był zmuszony wypłacić odprawę oraz płacić za okres wypowiedzenia. W tym samym czasie pensję pobierał już kolejny zastępca. Skutek finansowy dla Gminy był taki, że przez kilka miesięcy wypłacano z budżetu Gminy wynagrodzenie TRZEM zastępcom burmistrza.

 4. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego.
  NIE
  Obietnica nie spełniona.

 5. Powołanie Rad Osiedlowych
  NIE
  Obietnica nie spełniona.

 6. Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków unijnych.
  NIE 
  Ze sprawozdań z wykonania budżetu wynika, iż w latach 2010-2014 na programy finansowane z UE zrealizowano łącznie wydatki w kwocie 59.062.992,60 zł. W obecnej kadencji (do połowy 2018 roku) to kwota 13.716.764,82 zł, z czego ponad 10 milionów staanowi zwrot wydatków za projekty zrealizowane w latach 2012 - 2013. Zatem realna efektywność realizacji projektów z dofinansowaniem UE wyniosła w tej kadencji nieco ponad 3 miliony złotych!

  Zdobycie środków z UE wymaga opracowania kompletnych planów, aktualnej dokumentacji technicznej i przede wszystkim pomysłu, który wyróżni wniosek spośród setek innych. Pomysłów widocznie w tej kadencji nie było, skoro największe inwestycje gminne, którymi szczyci się obecny burmistrz, czyli przebudowy ulicy Granicznej, dwóch rond, łączników ulicy Biernackiego oraz sztandarowej ulicy Biernackiego, zostały zrealizowane w oparciu o projekty opracowane w latach 2012-2013.

  Również na zagospodarowanie zalewu nie pozyskano, mimo zapowiedzi Rafała Kądzieli, ani złotówki ze środków UE. Zalew odnowiono (wbrew powszechnej opinii) w 2014 roku, ze wsparciem środków Funduszu Ochrony Środowiska. Wówczas też zakupiono urządzenia siłowni plenerowej.

 7. Budowa ścieżek rowerowych, przestrzeni publicznych w formie parków (cytat dosłowny) i miejsc, które służą wypoczynkowi.
  TAK/NIE
  Zbudowano jedynie ścieżkę rowerową wokół zalewu oraz infrastrukturę zalewu. Nie powstało żadne boisko, obiekt sportowy czy park.
  W zakresie urządzania terenów zielonych nie podjęto nawet próby pozyskania środków z UE czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tymczasem w trakcie kadencji wycięto w mieście wiele drzew.

 8. Gospodarność w wydatkowaniu publicznych pieniędzy.
  NIE
  Przez cztery lata wydatki na wynagrodzenia w administracji wzrosły do planowanego na 2018 rok do poziomu 7.425.248,00 zł rocznie. To o ponad 1.700.000,00 więcej, niż w roku kończącym poprzednią kadencję.
  Do kosztów zarządzania kadrą urzędniczą należy w tej kadencji zaliczyć niewątpliwie również koszty „karuzel personalnych”. To koszty odpraw, wynagrodzeń za czas wypowiedzenia, odszkodowań za niesłuszne zwolnienia z pracy i przegrane sprawy sądowe. W Urzędzie i jednostkach podległych.

  Na co wydawano jeszcze publiczne pieniądze?
  Przykładem marnowania publicznych pieniędzy jest opracowanie projektu bloku mieszkalnego za 60.000,00 zł w miejscu, w którym od początku było wiadomo, że ten blok z przyczyn prawnych nie może powstać.
  Wydatki przeznaczone na promocję Gminy wzrosły o 200% w ciągu czterech lat, a ocenę efektów tej promocji pozostawiam Państwu.

 9. Modernizacja targowisk miejskich.
  NIE
  Gmina nawet nie starała się o pozyskanie środków na ten cel, mimo ogłoszonego naboru w ramach funduszy europejskich.

 10. Sztandarowym projektem w kampanii Rafała Kądzieli był podział gminy na miejską i wiejską.
  NIE
  Po wyborach Burmistrz Kądziela zmienił zdanie i wraz ze swoimi współpracownikami blokował inicjatywę podziału zgłoszoną przez grupę radnych. O uwagach Wojewody do podjętej uchwały w tej sprawie zarówno Burmistrz, jak i Przewodniczący Rady Wiesław Wołkiewicz nie poinformowali radnych w wymaganym terminie, a odpowiedzi na zastrzeżenia Wojewody udzielił Burmistrz, choć nie był do tego upoważniony. Zarówno Burmistrz, Sekretarz Tomasz Łuczkowski, który odpowiada za obsługę Rady Miejskiej, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wołkiewicz, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków służbowych.

 11. Pan Rafał Kądziela stawiał zarzut nieproporcjonalnego wydatkowania przez Gminę środków na inwestycje w podziale na miasto i wieś.

  Wydatki inwestycyjne w perspektywie finansowej 2007 – 2013, bez inwestycji wspólnych dla miasta i terenów wiejskich (m.in. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody, kanalizacja), przedstawiają się następująco:
  - miasto - 72 %,
  - wieś - 28 %.
  W kadencji 2014 – 2018:
  - miasto - 93,7 %,
  - wieś - 6,3 %.

  Liczba mieszkańców miasta stanowi - 62 % liczby mieszkańców Gminy, a mieszkańców wsi 38 %.

Zestawienie to nie wymaga komentarza.

 

Źródło: Komitet Wyborczy Wyborców Jana WIeruszewskiego

 

 

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.