Gdy wraz ze śniegiem topnieje asfalt.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Czyli co zrobić, gdy dziura w jezdni urwała nam koło.

Każdego kierowcę zainteresuje zapewne odpowiedzialność za utrzymanie naszych dróg. Temat poruszany był już wielokrotnie, ale nie zaszkodzi przypomnieć, tym bardziej, iż nie można mieć wątpliwości, iż stan nawierzchni dróg w Opocznie pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie w okresie wiosennym, gdy śnieg i lód odsłania dziury i wyrwy, nasze samochody narażone są na uszkodzenie, a my sami na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Zacznijmy od tego, do kogo należy obowiązek utrzymania drogi i jaki zakres działań obejmuje.

Odpowiedzialność za stan dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późniejszymi . zmianami).
Określa ona również, iż drogę stanowi budowla wraz z drogowymi obiektami inżynieryjnymi, urządzeniami i instalacjami stanowiącymi całość techniczno-użytkową przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego.
Drogą publiczną natomiast jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami.

Drogi publiczne, na podst. Art. 2 Ustawy, ze względu na funkcje w sieci drogowej, dzielą się na:

 • drogi krajowe
 • drogi wojewódzkie
 • drogi powiatowe
 • drogi gminne

O ile drogi krajowe są własnością Skarbu Państwa, o tyle pozostałe należą do właściwego samorządu. Zarządcami poszczególnych rodzajów dróg są: (wg Art 19. Ustawy)

 • krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
 • wojewódzkich – zarząd województwa;
 • powiatowych – zarząd powiatu;
 • gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art. 20 Ustawy o drogach określa obowiązki zarządcy drogi. Ze wszystkich wyodrębnić należy w szczególności:

 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Ustawa wyraźnie mówi także, co winno być rozumiane przez remont i utrzymanie drogi. W Art. 4 § 19 czytamy:
remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym”
zaś Art. 4 § 20 mówi:
utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej”

Obowiązek utrzymania i remontu drogi spoczywają na zarządcy drogi, który może je powierzyć odrębnemu podmiotowi, np. miejskiemu zarządowi dróg, powiatowemu zarządowi dróg itp.

Poza wymienionymi wyżej kategoriami dróg występuje również pozaustawowa kategoria dróg – drogi wewnętrzne. Za tę kategorię dróg odpowiedzialny jest ich bezpośredni zarządca. Może być to spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota lub osoba będąca właścicielem terenu, na którym droga się znajduje.

Z przepisów wymienionych powyżej wynika, że o naprawienie szkody, będącej skutkiem zaniedbania nałożonych przez Ustawę obowiązków, należy zwrócić się do zarządcy drogi.
Należy jednak wcześniej zadbać o dowody winy zarządcy. Przede wszystkim warto wezwać Policję z żądaniem sporządzenia odpowiedniego protokołu. Wezwanie Policji uprości nam później dochodzenie racji. Dodatkowo warto wykonać dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia, ewentualnie widocznych uszkodzeń pojazdu. (W obecnych czasach dla większości nie będzie to stanowiło większego problemu, ponieważ większość telefonów komórkowych posiada wbudowane urządzenie do robienia zdjęć (celowo nie nazywam tego aparatem fotograficznym)). Warto pamiętać o zrobieniu zdjęcia ogólnego, tak, by wynikało z niego, gdzie do zdarzenia doszło. Jeśli istnieje taka możliwość, trzeba się zatroszczyć o zeznania świadków, prosząc ich jednocześnie o podanie adresu. Istotną sprawą jest ustalenie zarządcy drogi, na której doszło do uszkodzenia pojazdu. Tego typu dane powinna mieć w posiadaniu Policja.

W większości przypadków zarządcy dróg są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym wniosek o naprawę szkód można wnieść zarówno bezpośrednio do zarządcy, jak i jego ubezpieczyciela. W przypadku gdy zarządca polisy ubezpieczeniowej nie posiada, roszczenie kierujemy bezpośrednio do niego.

W obrębie drogi publicznej często znajdują się studzienki kanalizacyjne i burzowe, które nierzadko położone są znacznie niżej względem nawierzchni drogi.

Za utrzymanie w należytym stanie włazu studzienki kanalizacyjnej, będącej elementem sieci kanalizacyjnej, odpowiada zarządca sieci.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze studzienkami odwadniającymi (tzw. burzowymi). Za nie odpowiada już zarządca drogi. (Art. 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej).

Szerokiej i bezpiecznej drogi. 

Zdjęcia załączone do artykułu wykonane zostały w promieniu 400 metrów, na jednej z głównych ulic Opoczna – ulicy Biernackiego. Wybrane zostały dwa prezentujące największe dziury.

Jeśli posiadacie zdjęcia innych tego typu kwiatków i chcielibyście uczulić innych, możecie je przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule dziury oraz informacją, gdzie zdjęcie zostało wykonane. Zostaną dołączone do tego artykułu, ku przestrodze.

 {gallery arts/2013/04/dziury|Dziury w Opoczyńskich ulicach}

Opis galerii:

1. Skrzyżowanie ulic Biernackiego i Partyzantów. Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie.
2. ul. biernackiebo (k. budek). Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie.
3. ul. Partyzantów, okolice szpitala. Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie. Podmiot odpowiedzialny PGK Sp. z o.o.
4. ul. Partyzantów, okolice szpitala, wyjazd z parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie.
5. ul. Partyzantów, okolice szpitala. Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie. Podmiot odpowiedzialny PGK Sp. z o.o.
6. ul. Perzyńskiego. Droga wojewódzka 726. Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
7. ul. Perzyńskiego, skrzyżowanie z ul. Biernakckiego. Droga wojewódzka 726. Zarządca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
8. ul. Westerplatte. Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie.
9. ul. Westerplatte. Zarządca: Urząd Miejski w Opocznie.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.