Pracownicy urzędów pracy dostaną premie za efektywność

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pracownicy urzędów pracy dostaną premie za efektywnośćJak czytamy w ogólnopolskich mediach, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadaniem nowych przepisów jest skuteczniejsza pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy. Jednym z założeń ustawy, który chyba najbardziej razi, jest zapis o premiowaniu pracowników urzędów pracy za osiągane efekty. W tym miejscu nasuwa się dość istotne pytanie. To za co obecnie pracownik urzędu pracy otrzymuje wynagrodzenie?

Czego powinien spodziewać się petent (nie klient, jak to określono na stronie PUP w Opocznie), idąc do urzędu pracy? Przede wszystkim pomocy, głównie w znalezieniu pracy. Po to w końcu zostały powołane do życia, czyż nie?

W większości urzędów pracy obowiązują regulaminy organizacyjne, które publikowane są w Biuletynach Informacji Publicznej. (nie dotyczy oczywiście PUP w Opocznie, w którego BIPie brak opublikowanego regulaminu). Regulaminy te określają zakres obowiązków pracowników. Należą do nich (wg dostępnych regulaminów różnych jednostek): wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; współpraca z partnerami rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania zatrudnienia; dbanie o wysoki poziom obsługi petenta.

W art. 36. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy natomiast:

 1. 1. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
  1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  2) pozyskiwaniu ofert pracy;
  2a) upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
  3) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
  4) informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  5) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
  6) współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
  7) informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Jak widać z powyższego, zakres obowiązków pracownika urzędu pracy określają zarówno regulaminy jak i sama ustawa.

Najczęściej bywa tak, że każdy przyjmując się do pracy, czy to w urzędzie, czy u prywatnego pracodawcy, podpisuje umowę o pracę, która zawiera zakres obowiązków należących do pracownika. Pracownik zatrudniony u prywatnego przedsiębiorcy, jeśli nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy o pracę, zazwyczaj zostaje zwolniony, bardzo często na podstawie art 52 Kodeksu Pracy. Premie, o ile są przyznawane, pracownicy otrzymują za wykonanie zadań ponadobowiązkowych. Dlaczego z pracownikiem jakiegokolwiek urzędu miałoby być inaczej? Dlaczego, za sumienne wypełnienie poleceń przełożonych, które nie wybiegają poza zakres jego obowiązków, ma dostać dodatkowe wynagrodzenie?

Zrozumiałym jest też, że to pracodawca sam określa formy wynagrodzenia. Tylko, że urzędnicy lub szeregowi pracownicy urzędów każdego szczebla wynagradzani są z naszych pieniędzy. Pracownik urzędu pracy opłacany jest z Funduszu Pracy (Art. 108 Ustawy oPZiIRP, ust. 1, pkt. 4, 4a). Stąd wynika, że 2.45% podstawy naszego wynagrodzenia, zamiast zostać przeznaczonych na faktyczną pomoc bezrobotnym, wykorzystane zostanie na premie przyznawane za wypełnienie obowiązków pracy.
Może pójdźmy drogą Grecji i każdemu pracownikowi urzędu dajmy kolejne premie za umycie rąk, punktualne przyjście do pracy, obsłużenie petenta czy wysłanie faksu? 

Czy nowy system premiowania odniesie skutek? Czas pokaże. Obawiam się jednak, że zastosowana tutaj metoda marchewki, wykluczająca kij, nic nie zmieni. Większość pracowników pośrednictwa pracy, mając świadomość pewnej podstawy wynagrodzenia nie będzie wychodzić przed szereg. Tym bardziej, że i z ofertami pracy „szału nie ma”.

W tym miejscu warto jeszcze wykazać strukturę wynagrodzenia pracownika urzędu, na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze (przeciętnie 1500zł netto), dodatek funkcyjny, dodatek specjalny z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych, dodatek za wysługę lat, premia uznaniowa, ustawowa trzynastka.

Do tego pracownikom UP dojdzie premia za znalezienie pracy bezrobotnemu...

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dalsze informacje OK Nie zgadzam się