XIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

28 listopada 2019 roku w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 5. Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w centrum Opoczna.
 6. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
 7. Wykonanie dróg metodą powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową. Informacja na temat wykonania prac zaplanowanych na 2019 rok oraz plany na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2020,
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
  d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  e) przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie,
  f) ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
  h) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  i) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok”,
  j) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”,
  k) przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu przy Al. Sportowej 1 w Opocznie,
  l) przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy ul. Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy-Załęskiego i ul. Biernackiego w Opocznie,
  m) uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej,
  n) rozpatrzenia skargi Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz. na opieszałość władz Gminy,
  o) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprawie zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.