LXII Sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

LXII Sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów Nr LX i Nr LXI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu (Bukowiec Opoczyński),
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu (Antoniów),
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu (Sielec-Stużno),
d) udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Sławno,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023 - 2040,
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
h) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
i) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opoczno,
j) określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki - Opoczno.

7. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (organizacja pracy).
8. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2023 r.
9. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.