XII sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji - video

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

29 października 2019 roku, o godzinie 9:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie rozpoczęła się XII sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr X i XI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Sprawozdanie z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 6. Analiza bieżącej sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w centrum Opoczna.
 7. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.
 8. Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2018/2019 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 9. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 10. Założenia do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opocznie,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
  e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Opocznie.
  g) regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
  h) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości lokalowej,
  i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej w m. Opocznie obr. 19 przy ul. Kuligowskiej,
  j) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
  k) przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno,
  l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
  o) przyjęcia regulaminu wyboru ławników na kadencję 2020-2023,
  p) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opocznie na lata 2020 – 2023.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.