Działania PSP i OSP w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W marcu 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie. WHO i organy ds. zdrowia publicznego działają na rzecz powstrzymania wybuchu COVID-19.

Każdego dnia strażacy, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom lokalnej społeczności.

Po ustaleniach ze Starostą Powiatowym oraz dyrekcją Szpitala Powiatowego funkcjonariusze tut. Komendy rozstawili na terenie szpitala doraźną izbę przyjęć w postaci dwóch namiotów pneumatycznych wraz z sprzętem oświetleniowym i grzewczym, użyczonych przez OSP Żarnów i OSP Sławno. Namioty te służą zespołom ratownictwa medycznego i obsłudze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przyjmowania pacjentów, wstępnej ich segregacji i badań.

W każdej gminie zostały wyznaczone jednostki OSP, które będą służyć pomocą osobom potrzebującym (przebywającym na kwarantannie) w zakresie dostarczania żywności i podstawowych potrzeb życiowych.

Systematycznie na terenie komendy odbywają się ćwiczenia praktyczne z użyciem sprzętu ochronnego, dezynfekującego czy dekontaminacyjnego, będącego na wyposażeniu tut. JRG. Scenariusze ćwiczeń zakładają udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom zakażonym lub podejrzanym o zakażenie, dekontaminację ludzi i sprzętu oraz przestrzeganie zasad sanitarnych, tak w pożarach czy podczas innych rodzajów zdarzeń.

Na bieżąco za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej przekazywane są strażakom PSP i członkom ochotniczych straży pożarnych, m.in. obowiązujące wytyczne i procedury postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem.

Realizując wszystkie polecenia komendanta głównego PSP oraz łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP, Komenda Powiatowa PSP w Opocznie m.in. wprowadziła specjalne procedury bezpieczeństwa oraz wzmogła nadzór nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz w obiektach komendy w celu ograniczenie do minimum rozprzestrzenianie wirusa.

Kadra kierownicza oraz dowódcza KP PSP w Opocznie uczestniczy w wideokonferencjach oraz spotkaniach zespołów roboczych mających na celu ścisłą współpracę i wymianę informacji pomiędzy służbami i instytucjami, tak aby podjąć stosowne działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z poleceniem komendanta głównego PSP oraz łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP, wprowadzono zasady tzw. pracy zdalnej dla części pracowników, ograniczono do niezbędnego minimum wizyty interesantów w obiektach PSP. Sprawy załatwiane są telefonicznie, mailowo lub za pomocą faksu.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.