XLVIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

30 czerwca 2022 roku o godz. 9:00 rozpoczęła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Spółek gminy: MPK, ZGM i PGK wraz z informacją o stanie sanitacji Gminy Opoczno.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.
 9. Wykonanie budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
  d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2021 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
  c) emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038,
  e) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2022,
  f) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 i 2024,
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,
  h) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a Gminą Sunnfiord z Norwegii,
  i) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2022/2023,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Opoczno publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  k) rozpatrzenia petycji przeciwko planom przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wygnanowie,
  l) rozpatrzenia skargi Pana D. R., dotyczącej remontu budynku przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie,
  m) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  n) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
  o) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2022.a
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.