XIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji - video

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W poniedziałek, 28 października 2019 roku o godzinie 12:00 odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji.

Porządek obrad:

I. Część uroczysta

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie nagród Starosty Opoczyńskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Opoczyński.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie „Lider aktywizacji osób młodych 2018”.

II. Część merytoryczna

 1. Przedstawienie porządku II części sesji.
 2. Przyjęcie protokołu Nr XII/19 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Powiat Opoczyński za rok szkolny 2018/2019.
 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego złożonych za rok 2018.
 6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty za rok 2018.
 7. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego 2019/2020.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 – 2027;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.;
  c) w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie na lata 2019 – 2021;
  d) zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opoczyńskiego w II półroczu
  2019 r.;
  e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego;
  g) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie XIII sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.