XI sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji na żywo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

XI sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji.

Porządek obrad:

I. Część uroczysta

 1. Otwarcie obrad.
 2. Prawne uwarunkowania wsparcia samorządu dla małżeństwa i rodziny na przykładzie Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 3. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia przez Powiat Opoczyński Samorządowej Karty Praw Rodzin;
  b) w sprawie ogłoszenia Powiatu Opoczyńskiego powiatem przyjaznym małżeństwu, rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu.

II. Część merytoryczna

 1. Przedstawienie porządku II części sesji.
 2. Przyjęcie protokołu Nr X/19 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 3. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Stan przygotowania szkół prowadzonych przez Powiat Opoczyński do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 5. Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu opoczyńskiego.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019 – 2027;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.;
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego;
  d) zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok;
  e) w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Opoczyńskiego do Stowarzyszenia „Ziemia Odrowążów”;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1/10 położonej w obrębie 7 m. Opoczna stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego;
  g) zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
  w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Opoczyńskiego;
  i) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu opoczyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku;
  j) w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym;
  k) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie XI sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.