Powołanie Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w Opocznie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

 

W dniu 12 sierpnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się uroczyste powołanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Opoczyńskim.

Nominacje członkom Rady wręczył Starosta Opoczyński Marcin Baranowski. Rada składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Opoczyńskiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie naszego powiatu.

Skład Rady:

1. Agnieszka Nalewczyńska – Przewodnicząca Rady

2. Michał Pomykała – Wiceprzewodniczący Rady

3. Krystyna Worach – Sekretarz Rady

4. Joanna Duda – Członek Rady

5. Michał Cegieła – Członek Rady

Podstawa prawna:

- art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.2019.1172 ),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560),

- zarządzenie nr 33/19 Starosty Opoczyńskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania Rady:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opoczyńskiego trwa 4 lata i upływa z dniem 2 sierpnia 2023.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.