Wojewoda stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

4. sierpnia 2015 roku Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie zastępcze wygaszające mandat radnego Rady Miejskiej w Opocznie, Tomasza Rurarza.

30. kwietnia 2015 roku do Wojewody Łódzkiego wpłynęła informacja, że radny Tomasz Rurarz prowadzi działalność gospodarczą na działce dzierżawionej od Gminy Opoczno, co stanowi naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

7. maja 2015 roku Wojewoda wezwał Radę Miejską w Opocznie do udzielenia wyjaśnień. Rada Miejska w odpowiedzi potwierdziła informacje o dzierżawie działki przez radnego, lecz nie zajęła stanowiska w sprawie.

Organ nadzoru po zapoznaniu się z zebranym materiałem i analizie stanu prawnego stwierdził, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego na działce dzierżawionej od gminy ma się do czynienia z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego, co jest naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym oraz że nie doszło do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 383 § 5 Kodeksu wyborczego.
W związku z powyższym Wojewoda Łódzki w trybie art. 98a, ust. 1 ustawy wezwał Radę Miejską w Opocznie do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego. Podczas sesji, która odbyła się 25. czerwca radni nie przyjęli uchwały i nie wygasili mandatu radnemu Tomaszowi Rurarzowi. 

Ze względu na powyższy fakt, Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Tomasza Rurarza. Radnemu przysługuje prawo do odwołania w terminie 30 dni od dnia doręczenia.

Jak się dziś dowiedzieliśmy radny Tomasz Rurarz, w trybie przetargu ograniczonego, nabył sporną działkę i zgodnie z aktem notarialnym z 7. sierpnia 2015 roku jest jej właścicielem. Zapowiedział również odwołanie od decyzji Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jako uzasadnienie podaje, że działka, na której prowadzi działalność gospodarczą jest już jego własnością i ustały przesłanki do wygaszenia jego mandatu w związku z naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

Załącznik:

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.