Wojewoda wzywa Radę Miejską do wygaszenia mandatu Tomaszowi Rurarzowi

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Do biura Rady Miejskiej w Opocznie wpłynęło pismo Wojewody Łódzkiego wzywające Radę Miejską do podjęcia uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Radnemu Tomaszowi Rurarzowi.

Podstawą wygaszenia mandatu jest naruszenie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. Radny Tomasz Rurarz, o czym pisaliśmy  w artykule ”Zdzisław Wojciechowski złożył mandat radnego” od ponad dwudziestu lat prowadzi sklep, który zlokalizowany jest na gruntach należących do Gminy Opoczno.

Wówczas radny informował, że nie zamierza składać mandatu ponieważ nie ma sobie nic do zarzucenia i że po uzyskaniu mandatu radnego złożył stosowne pisma dotyczące wykupu gruntów.

Jak czytamy w piśmie Wojewody łódzkiego, 30. kwietnia 2015 roku od jednego z mieszkańców Opoczna wpłynęła informacja o możliwości naruszenia przez radnego Rady Miejskiej w Opocznie art. 24f Ustawy o samorządzie gminnym.

7 maja Wojewoda wezwał Radę Miejską w Opocznie do wyjaśnienia sprawy. W odpowiedzi Rada Miejska potwierdziła, iż radny dzierżawi od Gminy Opoczno grunty oraz uzupełniła dokumentację o kopie umowy dzierżawy. Rada Miejska w Opocznie nie zajęła jednak żadnego stanowiska w sprawie.

Po przeanalizowaniu sprawy organ nadzoru uznał, że: „zachodzi naruszenie zakazu zawartego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.”.
Jak czytamy w uzasadnieniu:
"Fakt prowadzenia przez radnego Tomasza Rurarza na dzierżawionej działce działalności gospodarczej pod nazwą „Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tomasz Rurarz” jest wykorzystaniem mienia komunalnego gminy o czym mowa w art. 24f ust. 1 w związku z art 43 usg.
Wynikająca z pisma Rady informacja, że umowa dzierżawy trwa, świadczy, iż omawiana działalność jest nadal prowadzona. Tym samym nie doszło do zaprzestania prowadzenia działalności zgodnie z dyspozycją art. 383 par. 5 ustawy z dnia 5. stycznia 20155 r. Kodeks Wyborczy (Dz. nr 21 poz. 112 z póź. zm.) w terminie trzech miesięcy od złożenia ślubowania przez radnego Tomasza Rurarza.”

Jak wynika z pisma Wojewody łódzkiego, termin zaprzestania prowadzenia działalności przez radnego upłynął 1. kwietnia 2015 roku. Ze względu na fakt, iż Rada Miejska w Opocznie nie podjęła dotychczas uchwały w sprawie, Wojewoda wezwał Radę do podjęcia takowej w terminie 30 dni.

W przypadku, gdy Rada Miejska w Opocznie nie podejmie w.w. uchwały, Wojewoda wygasi mandat radnego Tomasza Rurarza w drodze zarządzenia zastępczego.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.