Miał prawo jazdy od kilkunastu dni. Uderzył w drzewo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Młody kierowca, który od kilkunastu dni posiadał prawo jazdy spowodował zdarzenie drogowe. Nastoletni pasażer volvo trafił do szpitala w Bełchatowie.

Opoczyńscy policjanci o wypadku drogowym w rejonie stacji PKP Opoczno Południe zostali powiadomieni 27 maja 2022 roku, o godzinie 19:00. Na miejscu okazało się, że 18-letni chłopak, który prawo jazdy uzyskał kilkanaście dni wcześniej, w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad kierowanym volvo i uderzył w drzewo.

W samochodzie z młodym kierowcą podróżował 13-letni chłopiec, który został przewieziony do szpitala w Bełchatowie. Na szczęście pasażer nie doznał poważnych obrażeń ciała. 18-letni kierowca był trzeźwy.

 


Warto w tym miejscu przypomnieć przepisy jakie dotyczą młodych kierowców.

Przypominamy, że na kierowcach, którzy mają prawo jazdy krócej niż dwa lata ciążą dodatkowe obowiązki, które uregulowane są w Ustawie o kierujących. Apelujemy o rozwagę, rozsądek na drodze i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Te trzy czynniki mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Po pierwsze ustawodawca ustalił niższy limit punktowy dla młodych kierowców, czyli osób, które posiadają uprawnienia krócej niż rok. Młodzi kierowcy stracą prawo jazdy już po przekroczeniu liczby 20 punktów karnych.

Bardzo ważne jest to, że zgodnie z zapisem artykułu 103 Ustawy o kierujących, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami między innymi w przypadku kiedy młody kierowca w okresie próbnym popełnieni trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Przepisy dotyczące wspomnianego okresu próbnego dla młodego kierowcy, uregulowane są w artykule 91 Ustawy o Kierujących. Okres próbny dla młodego kierowcy trwa dwa lata.Co ważne w tym czasie, taka osoba nie może podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B czy też osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.
Ale to nie wszystko. Zgodnie z treścią artykułu 92 Ustawy o kierujących, Starosta wydając decyzję administracyjną może przedłużyć okres próbny dla młodego kierującego o kolejne dwa lata jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Treść artykułu 91 Ustawy o kierujących Okres próbny:


1.Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.
2.W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
 a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;
2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;
3)kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

3.W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.


4.Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
5.Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B

1) po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w trybie art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 lub 3;
2) w trybie określonym w art. 14 tryb wydawania prawa jazdy osobie posiadającej krajowe prawo jazdy wydane za granicą, w przypadku gdy:
 a) wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia,
 b) ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy.

 

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.