VII sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26 kwietnia 2019 roku w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbywa się VII sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu Nr VI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich w roku 2018.
6. Organizacja ruchu komunikacyjnego na terenie miasta i gminy w kontekście bezpieczeństwa.
7. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2018.
8. Informacja z działalności jednostek OSP z terenu gminy Opoczno za rok 2018 – koszty funkcjonowania OSP.
9. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018r.
10. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) współpracy Gminy Opoczno z Gminą Jarocin,
b) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno,
c) przekazania środków finansowych dla Policji,
d) ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034,
f) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
g) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
h) uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Opocznie,
i) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
j) odstąpienia od uchylenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opoczna obejmującej obszar położony na zachód od ul. Partyzantów, w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, M/U-1, M/U-2,
k) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza.

12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.