VII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

27 marca 2019 roku, o godzinie 12:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji.

I. Część uroczysta

Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych zawodnikom i trenerom za wyniki osiągnięte w rywalizacji sportowej w 2018 roku w dyscyplinach
o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Opoczyńskiego.

II. Część merytoryczna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu:
  a) Nr IV/19 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.,
  b) Nr V/19 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 1 marca 2019 r.,
  c) Nr VI/19 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 marca 2019 r.,
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Omówienie stanu sanitarno – weterynaryjnego powiatu opoczyńskiego za rok 2018.
 6. Ocena stanu sanitarnego powiatu opoczyńskiego za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2017 - 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Powiat na lata 2015 – 2018” za rok 2018 r.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2019-2027;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.;
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Drzewicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 175 arkusz 5 stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego;
  e) w sprawie składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
  f) w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  g) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli;
  h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński”;
  i) w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019-23”;
  j) w sprawie zmian w składzie Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego;
  k) w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.