IV sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji - na żywo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

25 stycznia 2019 roku w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ślubowanie radnej.
4. Przedłożenie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr III z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdania z prac Komisji Rady za rok 2018.
8. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
9. Szkody łowieckie. Gospodarowanie zasobami leśnymi i wspólnoty gruntowe.
10. Założenia organizacyjne prac pn. bieżące utrzymanie dróg.
11. Straż Miejska - efekty realizacji zadań.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
c) zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "W rodzinie siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 - 2034,
e) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2019,
f) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/340/10 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" w Opocznie,
g) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Opoczyńskim w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Opoczno Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opocznie oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opocznie,
i) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17 Stycznia (po zmianie nazwy: Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego), rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej,
j) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
k) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej.

13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.