III sesja Rady Miejskiej w Opocznie - na żywo

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

21 grudnia 2018 roku, o godzinie 10:00 odbędzie się III sesja rady Miejskiej w Opocznie. Zapraszamy na transmisję.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołów Nr XLIX/18 i L/18 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VII kadencji oraz Protokołów Nr I i II z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Zapytania i interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2018 – 2034,
  c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018,
  d) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania,
  e) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2019 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”,
  f) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Partyzantów w Opocznie,
  g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  h) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób lub rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  i) uchwalenia wieloletniego gminnego „Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023,
  j) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług,
  k) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa,
  l) zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury,
  m) zmiany składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej,
  n) zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu,
  o) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
  p) zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji,
  q) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2019,
  r) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług na rok 2019,
  s) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa na rok 2019,
  t) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury na rok 2019,
  u) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej na rok 2019,
  v) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu na rok 2019,
  w) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019,
  x) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na rok 2019.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.