XLIV sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/18 z Sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Zapytania i interpelacje.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2017 r.;
  - w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
 7. Realizacja zadań powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2017.
 10. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu opoczyńskiego za 2017 rok.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018 – 2026;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.;
  c) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
  e) w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
  f) w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydania atlasu „ZIEMIA ODROWĄŻÓW – pomiędzy Pilicą a Górami Świętokrzyskimi. Atlas turystyczny czterech powiatów”;
  g) w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie;
  h) zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  i) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Drzewicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 147 arkusz 5 stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego;
  j) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;
  k) w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Starosty.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.