XXXVIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W środę, 29 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji.

I. Część uroczysta

Podsumowanie sportowej rywalizacji uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Mistrzostwach Powiatu Opoczyńskiego w roku szkolnym 2016/2017.

II. Część merytoryczna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/17 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 października 2017 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Zapytania i interpelacje.
 6. Interwencja Kryzysowa i Poradnictwo Specjalistyczne w Powiecie Opoczyńskim.
 7. Sytuacja domów pomocy społecznej w powiecie opoczyńskim.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017 – 2025;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.;
  c) w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych
  w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;
  d) w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r.;
  e) w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opoczyńskiego w I półroczu 2018 r.;
  f) zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
  g) zmieniającej uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Opocznie;
  i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Opocznie;
  j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Drzewicy;
  k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Drzewicy;
  l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym;
  m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarnowie;
  n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Opocznie;
  o) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Opocznie;
  p) w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
  q) w sprawie powierzenia Gminie Mniszków niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.