XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

27 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przedłożenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opocznie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z prac samorządu rolniczego i jednostek obsługi rolnictwa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wzniesienia pomnika Księdza Prałata Jana Wojtana w Opocznie,
  b) nadania nazwy ulicy w rejonie Szpitala Powiatowego w Opocznie,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017-2029,
  d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2017,
  e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach w ośmioletnią
  Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach,
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Januszewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową
  w Januszewicach,
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modrzewiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modrzewiu,
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kraśnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśnicy,
  i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sielcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sielcu,
  j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie,
  k) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ogonowicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ogonowicach im. Armii Krajowej,
  l) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym,
  m) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego i dotychczasowe Gimnazjum im. Tadeusza Sygietyńskiego, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim,
  n) stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
  o) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego i dotychczasowe Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły, w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie,
  p) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych Nr 3 w Opocznie, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza i dotychczasowe Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza,
  q) nadania Statutu Szkole Podstawowej w Wygnanowie,
  r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Samorządowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie, w Branżową Szkołę I Stopnia w Opocznie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Opocznie,
  s) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Opoczno na 2018 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”,
  t) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
  u) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno,
  v) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Januszewicach,
  w) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Opocznie,
  x) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Centrum Usług Wspólnych w Opocznie.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.