Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Na terenie Gminy Opoczno w okresie od września do końca grudnia 2016r jest realizowany projekt pod nazwą: "Wspólnota lokalna i organizacje obywatelskie razem dla dzieci" współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z Warszawy przy współudziale Spółdzielni Socjalnej PROMYK NADZIEI z Opoczna. Patronat Honorowy nad realizacją projektu objął Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela.

Celem projektu jest przeprowadzenie partycypacyjnej diagnozy potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Dzięki temu będzie większa możliwość poznania potrzeb rodzin z małymi dziećmi i zaplanowanie odpowiednich form wsparcia.

Diagnoza pomoże również w ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe.

Do udziału w przeprowadzeniu diagnozy zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji.

W dniu 07 września 2016r odbyło się pierwsze robocze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Samorządowych Gminy Opoczno, organizacje pozarządowe działających na rzecz dzieci oraz przedstawiciel Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego z Warszawy. W spotkaniu wzięło udział ok. 40 osób.

Celem spotkania było dokładne omówienie czemu służy diagnoza, na czym polega zasada partycypacyjności, jak angażować lokalną społeczność, znaczenie i metodologia partycypacji obywatelskiej, wrażliwość na konieczność angażowania przedstawicieli różnych grup społeczności lokalnej w proces diagnozy i budowanie dobrych relacji z samorządem a także zwiększenia wiedzy na temat nawiązywania kontaktu z mieszkańcami i instytucjami przy zbieraniu informacji.

Podczas roboczego spotkania ustalono również podział zadań i obowiązków. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za konkretne zadania oraz ustalono terminy realizacji.

O dalszych działaniach przy realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.