Tomasz Rurarz utracił mandat radnego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

18 listopada 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III oddalił skargę Tomasza Rurarza na zarządzenie zastępcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, oddalając skargę Tomasza Rurarza, utrzymał w mocy zarządzenie zastępcze Wojewody stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie.

Wojewoda Łódzki wydał zarządzenie zastępcze ze względu na naruszenie przez Tomasza Rurarza art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, który prowadził działalność gospodarczą na działce dzierżawionej od Gminy Opoczno.

7. maja 2015 roku wojewoda wezwał Radę Miejską w Opocznie do udzielenia wyjaśnień. Rada potwierdziła informacje o dzierżawie działki przez radnego, lecz nie zajęła stanowiska w sprawie.

26 maja b.r. Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska wezwała więc Radę Miejską w Opocznie do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.

Podczas czerwcowej sesji radni Rady Miejskiej w Opocznie odrzucili projekt uchwały (0 za, 11 wstrzymujących się, 8 przeciwnych), co poskutkowało tym, iż 4 sierpnia wojewoda na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zdecydował o wygaszeniu mandatu , wydając zarządzenie zastępcze.

Ponieważ 14 lipca 2015 roku, w wyniku przetargu ograniczonego radny odkupił sporną działkę od Gminy Opoczno, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na zarządzenie nadzorcze, uzasadniając ją ustąpieniem przesłanek do jego wydania.

18 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Tomasza Rurarza.

Pomimo, że wyrok WSA nie jest prawomocny i radnemu przysługuje prawo do złożenia kasacji, z chwilą oddalenia skargi prawomocne staje się rozstrzygnięcie nadzorcze.
Wynika stąd, że Tomasz Rurarz nie będzie mógł czynnie uczestniczyć w najbliższej sesji Rady Miejskiej w Opocznie.

Tomasz Rurarz zapytany, co dalej, poinformował, że w chwili obecnej na pewno będzie składał wniosek o uzasadnienie wyroku. Decyzję o złożeniu kasacji podejmie w odpowiednim czasie. Tomaszowi Rurarzowi przysługuje również prawo do wnioskowania o wstrzymanie wykonania rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.

Wszystko jednak wskazuje na to, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy odbędą się wybory uzupełniające w okręgu 10. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby Tomasz Rurarz mógł ponownie starać się o mandat radnego w okręgu, który dotychczas reprezentował.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.