„Co z tą drogą?”. Remontu drogi Prymusowa Wola – Zachorzów nie będzie?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

12. lutego 2015 roku, podczas V nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego radni dokonali zmian w bieżącym budżecie Powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2022.

Przyjęte poprawki mają związek z ubieganiem się o dofinansowanie dwóch planowanych inwestycji oraz pozyskaniem dodatkowych środków.

Na mocy uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu zwiększono limit wydatków majątkowych o 2.171.768 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 352.690 zł, która ma zostać przeznaczona na projekt „Przełamać bariery. Uwolnić energię”. Sam projekt ma być dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 315.630 zł.

Skutkiem przyjętej zmiany będzie wzrost deficytu budżetowego Powiatu Opoczyńskiego o kwotę 1.371.768 zł, który jak przedstawiła Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego, Anna Słoniewska, ma zostać pokryty z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Pierwszym zadaniem ujętym w prognozie jest „Rozbudowa i nadbudowa budynku ZSP nr 1 w Opocznie. W budżecie powiatu na bieżący rok dotychczas planowano kwotę 3.813.377 zł. Podczas sesji zwiększono planowane na tę inwestycję wydatki o kolejne 1.171.768 zł.

Po tej zmianie planowane wydatki na ww zadanie wynosić będą 4.985.145 zł. Na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w 50 % z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Kolejna zmiana dotyczyła wprowadzenia do prognozy inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Klew – Ruszenice”, będącej drugim etapem zadania rozpoczętego w 2013 roku. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1 mln zł. Jak podaje Starostwo Powiatowe, inwestycja ta ma zostać sfinansowana w20% przez Gminę Żarnów, zaś w 60% przez Urząd Marszałkowski.

Podczas dyskusji na temat Prognozy, głos zabrała radna Marianna Śmiechowska, która zwróciła uwagę na brak konsekwencji Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. Przytaczając treść dokumentów przypomniała radnym, iż jesienią ub. roku Zarząd zobowiązał Wójta Gminy Sławno do zabezpieczenia w budżecie na 2015 rok kwoty 200.000 zł na remont drogi powiatowej nr 3127 E (Prymusowa Wola – Zachorzów). Na początku lutego b.r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie wystosował do Wójta Wojciechowskiego pismo, z którego wynikało, że droga remontowana jednak nie będzie.

"Chciałabym się dowiedzieć Co z tą drogą?" - zapytała radna. Jednocześnie Marianna Śmiechowska złożyła wniosek o przygotowanie zestawienia wydatków związanych z remontami i przebudowami dróg powiatowych wykonanymi za poprzedniej kadencji z rozbiciem na poszczególne gminy Powiatu.

Wójt Gminy Żarnów, który poprosił o głos oraz radny Kubiszewski zaznaczyli, że droga Klew – Ruszenice jest częściowo drogą gruntową, która przejezdna jest wyłącznie podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. Krzysztof Nawrocki zwrócił także uwagę, że wspomniana droga może stać się alternatywnym szlakiem komunikacyjnym pomiędzy powiatem a innymi rejonami Polski.

Wszystko co jest zrobione na terenie naszego powiatu, jest naszym dorobkiem i naszym majątkiem. Ja nie jestem przeciwna ani koledze Bogdanowi, ani Wójtowi Żarnowa, ani żadnej innej gminie. (…) Ale jeżeli panowie siadacie do stołu i coś ustalacie, to ja uważam, że powinna być konsekwencja jakaś i mnie tylko o to chodzi. Ja, poza tą zmianą, oceniam pozytywnie i będę głosować za zmianą, jak głosowałam w poprzednich latach, gdzie nie było nawet złotówki na Gminę Sławno. (…) Tylko uważam, że powinniśmy dotrzymywać słowa. Jeżeli prowadzone są rozmowy, to umiejmy to doprowadzić do końca i zachować twarz.” - podsumowała Marianna Śmiechowska.

Obie uchwały przyjęto jednogłośnie.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.