Radni uchwalili budżet na 2015 rok

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

29. stycznia 2015 roku, radni Rady Miejskiej w Opocznie jednogłośnie przyjęli budżet Gminy na 2015 rok.

W projekcie budżetu Gminy Opoczno na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 95.425.406,91 zł, z czego dochody bieżące stanowić mają 92.991.963,91 zł, zaś majątkowe 2.433.443,00 zł.

Przy planowaniu dochodów Gminy wzięto pod uwagę wzrost podatków lokalnych czyli podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrost średnio o 1,2 %, w stosunku do stawek podatków roku 2014, czyli o wartość planowanej inflacji za rok 2014. Zmianie nie ulegną jednak stawki podatku od nieruchomości.

Dochody planowane na rok bieżący będą niższe, niż przewidywane do wykonania, według stanu na dzień 30 września 2014 roku, o 6,31%, czyli o 6.346.493,81 zł.

Na wydatki budżetowe w 2015 roku planuje się przeznaczyć kwotę 92.753.544,74 zł. Wydatki bieżące to 84.749.425,63 zł. Jest to kwota wyższa niż planowana według stanu na dzień 30 września roku 2014 o kwotę 10.372.671,98 zł.

Z kwot zaplanowanych na wydatki w 2015 roku, 8.004.119, 11 zł, planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, czyli 8,31% planu wydatków ogółem, z tego na realizację zadań inwestycyjnych - 6.399.719, 11 zł i na pozostałe wydatki majątkowe – 1.260.500,00 zł.

Znaczna część wydatków inwestycyjnych to kontynuacja rozpoczętych wcześniej inwestycji, np. poprzez wykonanie projektów technicznych. Dość znaczną kwotę, planuje się przeznaczyć na wykup gruntów, w tym największą pozycję stanowią wykupy gruntów pod planowany cmentarz (1.150.000,00 zł).

Z wydatków bieżących stanowiących kwotę 82 466 605,57, na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń przeznaczone zostanie 39 177 448,00 zł. (46,33%).

W roku 2015 planowana jest nadwyżka w wysokości 2.671.862, 7 zł, która wraz z niewykorzystanymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.946. 701,83 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jak więc wynika z powyższego, Gmina Opoczno planuje spłatę pożyczek i kredytów na kwotę 4 618 564,00 zł. Planowane wydatki na obsługę długu (spłata odsetek i planowane prowizje) to kwota 2 100 000,00 zł, co łącznie stanowi 6 718 564,00 zł.

Planowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 rok, to kwota 46 718 429,00 zł. W stosunku do planowanych dochodów roku 2015 jest to 49,56%.

W budżecie utworzono również rezerwy:

  • ogólną w wysokości - 95.000,00 zł,
  • celową w wysokości - 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • celową w wysokości - 1. 700.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

Budżet mogą jednak zburzyć dwie kwestie. Wspomniane w artykule „Czy Gmina będzie musiała zwrócić część dofinansowania?” ewentualne zwroty tytułem zwroty dotacji do Urzędu Marszałkowskiego, które wynikają z nieprawidłowości przy ogłaszaniu przetargów na sumę niemal trzech milionów z odsetkami oraz zadłużenie Zespołu Szkół samorządowych nr 1 wobec ZUS, które obecnie stanowi kwotę niemal 2.5 mln wraz z odsetkami.

Załącznik:
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2015

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.