Wozy strażackie zamiast karetek?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas IV sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego poruszono problem jakości ratownictwa medycznego w powiecie.

W punkcie poświęconym zapytaniom i wolnym wnioskom radny Bogdan Kubiszewski skierował do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie pytanie dotyczące dysponowania jednostek OSP i PSP do wyjazdów do osób chorych, zamiast karetek pogotowia.

Komendant Sagalara potwierdził, że na podstawie zarządzenia Wojewody Łódzkiego, w sytuacji gdy zespoły ratownictwa medycznego nie są w stanie podjąć natychmiastowej interwencji, do chorych wysyłani są strażacy.

Stanisław Sagalara zwrócił uwagę na brak odpowiedniego przygotowania strażaków. Pomimo, że w każdym zastępie są ratownicy medyczni, strażacy nie dysponują sprzętem medycznym niezbędnym do udzielenia pomocy np. w przypadku zawału.

Komendant opisał zakres współpracy strażaków z ratownikami i przytoczył przypadki, w których do osób chorych bądź umierających wyjeżdżały zastępy straży pożarnej. Przypomniał także jeden z ostatnich wypadków komunikacyjnych, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Partyzantów (ok. 500 m. od stacji Pogotowia Medycznego Falck), gdzie strażacy musieli udzielić pomocy poszkodowanemu, zanim przyjechała karetka z … Sulejowa.

Dyskusja stała się okazją do poruszenia tematu jakości ratownictwa medycznego. Radni zauważyli, że wykonująca w Opocznie kontrakt firma Falck nie spełnia wymogów i nie wykonuje rzetelnie swoich obowiązków.

Radni zwrócili uwagę na niedostateczną ilość ambulansów. Pomimo, że zgodnie z kontraktem, firma świadcząca usługi posiada dwie karetki, na tak duży powiat jest to zdecydowanie za mało.
Zgodnie z umową karetka pogotowia ratunkowego powinna dojechać na miejsce w czasie nie przekraczającym 20 minut, a często zdarza się, że karetki są rozdysponowane i konieczne jest wezwanie karetki z miejscowości leżących poza Powiatem Opoczyńskim.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, Maria Sołtysiak poinformowała, że w ubiegłym roku do Starostwa Powiatowego wpłynął plan ratownictwa medycznego dla województwa łódzkiego. Szpital Powiatowy w Opocznie opiniując dokument nie zgłosił żadnych uwag, jednakże po przeanalizowaniu dokumentu przez Wydział, stwierdzono, że zawiera on wiele niedociągnięć. Zauważono między innymi, iż zakłada on niewystarczającą ilość karetek dla Powiatu Opoczyńskiego (2 karetki na 75 tysięczny powiat).
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego wystosował wówczas pismo, w którym zwrócił uwagę na ilość zespołów ratunkowych, wskazał dodatkowe miejsce postoju karetek w Paradyżu oraz wnioskował o dodatkową karetkę typu „P”. Plan ratownictwa medycznego miał wejść w życie 1. stycznia b.r.

Dyrektor Wydziału zwróciła również uwagę, że Falck, który posiada w powiecie tylko dwie karetki, nie jest w stanie odpowiednio reagować.

Głos zabrał również radny Andrzej Kopania, który wyraził obawę, że „dojdzie do tego, że Falck przyzwyczai strażaków i zleci im odbieranie porodów”. Złożył również wniosek do Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o podjęcie działań dotyczących naprawy sytuacji oraz o podjęcie rozmów ze służbami Wojewody Łódzkiego i przedstawicielem firmy Falck, a także o poinformowanie NFZ o zaistniałej sytuacji. Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.

Niestety, podczas tej dyskusji zabrakło dyrektora Szpitala Powiatowego w Opocznie, który opuścił salę konferencyjną zaraz po przyjęciu przez Radę raportu o zdrowiu mieszkańców powiatu opoczyńskiego i jego uwarunkowaniach za lata 2011 – 2013.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.