Alicja Szczepaniak Przewodniczącą Komisji Komunalnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

30 grudnia 2014 roku, na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Alicja Szczepaniak Przewodniczącą Komisji Komunalnej.

Na początku sesji przyjęto protokoły z obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej VI kadencji oraz pierwszych trzech sesji obecnej Rady. Następnie Burmistrz Opoczna przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Po kilkunastominutowej przerwie, na wniosek radnego Wiesława Wołkiewicza zmieniono porządek obrad przenosząc punkt dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa na początek bloku uchwał.

Podczas głosowania radni jednogłośnie wybrali na Przewodniczącą Komisji Alicję Szczepaniak, zaś jej zastępcą, również jednogłośnie, został Krzysztof Grabski.

Kolejną uchwałą przyjętą podczas IV sesji była zmiana w Statucie Gminy Opoczno. Przygotowany projekt zakładał zmianę zapisu punku 6, załącznika nr 3, w którym przemianowano ZSS nr 2 w Opocznie oraz uzupełnienie paragrafu 56, o punkt 1a, który miał otrzymać brzmienie: ”Procedurę zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Gminy Opoczno określa załącznik nr 6 do niniejszego statutu”.
Przygotowany został również sam załącznik, który ściśle określał zasady i wymogi dla obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

29. grudnia, podczas łączonych obrad czterech komisji stałych, radni zadecydowali, iż drugi punkt projektu uchwały, dotyczący właśnie procedur składania projektów obywatelskich należy wykreślić, ponieważ wymaga on dopracowania. Podczas głosowania radni przegłosowali więc usunięcie punktu stosunkiem głosów 15 za, 1 przeciw i trzy głosy wstrzymujące się.

Głosowanie za wykreśleniem projektu zmiany Statutu Gminy określającej procedury zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Podjęte przez radnych stanowisko utrudnia w tym momencie prace Urzędu Miejskiego w przypadku złożenia obywatelskiego projektu uchwały. Ponieważ Statut Gminy Opoczno mówi wyraźnie, że inicjatywę uchwałodawczą, obok Burmistrza Opoczna, każdego z radnych, posiada również grupa co najmniej 200 osób, możliwość taka istnieje. Problem stanowi postępowanie z takim projektem, którego nie określa żaden zapis prawa lokalnego. Jednocześnie obecna sytuacja uniemożliwia przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Gminy Opoczno.

Warto tutaj zaznaczyć, iż przygotowany załącznik wzorowany był na funkcjonujących już w Polsce procedurach zgłaszania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i nie jest żadnym nowatorskim rozwiązaniem.

Podczas głosowania nad Statutem, zmieniono więc tylko punkt 6 załącznika nr 3, który otrzymał brzmienie "Zespół Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie”. Poprawka ta podyktowana była wcześniejszym przyjęciem uchwały, na mocy której nastąpiła zmiana nazwy placówki i jej oddziałów.

Ponadto radni ustalili plan pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji stałych.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.