Komisja Gospodarki Komunalnej bez przewodniczącego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Opocznie, która odbyła się 17. grudnia 2014 roku poza wynagrodzeniem Burmistrza Opoczna i zmianami w budżecie Gminy na rok 2014, ustalono składy komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie oraz Komisji Rewizyjnej.

Komisja Gospodarki Komunalnej bez przewodniczącego

Statut Gminy Opoczno przewiduje, że radny może być członkiem co najwyżej dwóch komisji stałych. Każda komisja winna się składać z minimum sześciu członków. W związku z kandydaturami do poszczególnych komisji pojawił się problem obsadzenia wszystkich składów. Brakowało chętnych do pracy w komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki żywnościowej i Spraw Samorządu. 
Dopiero po kilkunastominutowej przerwie udało się ustalić pełne składy komisji. 

Kolejny problem pojawił się podczas wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych. Tu nastąpiła kolejna przerwa, podczas której członkowie komisji decydowali o kandydaturach przewodniczących i ich zastępców.

Wówczas pojawiły się pierwsze dysonanse. O ile składy komisji przyjęto jednogłośnie, to podczas głosowania nad wyborami przewodniczących i wiceprzewodniczących widać już było rozdźwięk pomiędzy radnymi koalicji i opozycji. Wszystkich przewodniczących i wiceprzewodniczących wybrano stosunkiem głosów 11-10, zaś w przypadku komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa nie wyłoniono w ogóle kandydata.

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował stanowisko przewodniczącego Krzysztofowi Grabskiemu i Alicji Szczepaniak. Oboje odmówili.
Z powodu braku kandydatów, część komisji pozostała również bez wiceprzewodniczących.

Komisja Rewizyjna:

 • Jarosław Jurowski – przewodniczący
 • Tomasz Kopera
 • Barbara Wacławiak
 • Tomasz Rurarz
 • Eugeniusz Łączek
 • Jan Stępień


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług:

 • Jadwiga Figura – przewodnicząca
 • Ryszard Starus – wiceprzewodniczący
 • Krzysztof Grabski
 • Wiesław Turek
 • Andrzej Pacan
 • Zdzisław Wojciechowski


Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej:

 • Tomasz Rurarz – przewodniczący
 • Andrzej Pacan – wiceprzewodniczący
 • Renata Gabryś
 • Wiesław Turek
 • Zbigniew Sobczyk
 • Ryszard Starus


Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu:

 • Irena Przyborek – przewodnicząca
 • Wiesław Wołkiewicz
 • Zdzisław Wojciechowski
 • Mieczysław Wojciechowski
 • Jarosław Jurowski
 • Gabryś Renata


Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury:

 • Eugeniusz Łączek – przewodniczący
 • Barbara Wacławiak - wiceprzewodnicząca
 • Robert Grzesiński
 • Tomasz Kopera
 • Alicja Szczepaniak
 • Anna Wolowska
 • Mieczysław Wojciechowski
 • Wiesław Wołkiewicz
 • Zbigniew Sobczyk


Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa:

 • Krzysztof Grabski
 • Robert Grzesiński
 • Alicja Szczepaniak
 • Anna Wolowska
 • Jadwiga Figura
 • Irena Przyborek
 • Jan Stępień

Problem polega na tym, że posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek posiedzenia przewodniczący komisji a w przypadku jego nieobecności jego zastępca. W związku z powyższym komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa nie może funkcjonować zgodnie ze Statutem Gminy.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.