Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – co dalej?

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – co dalej?Pod koniec czerwca 2014 roku Rada Miejska w Opocznie przyjęła projekt uchwały nadający mieszkańcom Gminy Opoczno prawo do inicjatywy uchwałodawczej. Dzięki tej zmianie, oprócz radnego i burmistrza, projekt uchwały może złożyć również grupa co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców do Rady Miejskiej w Opocznie.

Aby złożenie projektu uchwały było możliwe i mogła ona zostać poddana pod głosowanie, muszą być spełnione pewne względy formalne.

Jak powinien wyglądać projekt uchwały?

Przede wszystkim uchwała musi posiadać tytuł, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu oraz ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. W przypadku uchwały dotyczącej inwestycji bądź finansów, projekt powinien określać źródło sfinansowania realizacji uchwały.

Jak powinna wyglądać lista poparcia?

Na każdej stronie listy z podpisami powinna znajdować się informacja o projekcie tak, aby zarówno podpisujący, jak i weryfikujący ją urzędnik wiedzieli, jakiego projektu ona dotyczy. Ponadto inicjatorzy zobowiązani są do sporządzenia listy w taki sposób, aby możliwa była weryfikacja podpisów. Wymagane pola to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i podpis.

Procedury:

Projekt uchwały należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie wraz z uzasadnieniem, które powinno zawierać wskazanie potrzeby podjęcia danej uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji oraz listę z wymaganą liczbą podpisów.

Inicjatorzy składający projekt uchwały wraz z podpisami na ręce Przewodniczącego powinni również wskazać osobę lub osoby do kontaktu, m.in. w sprawie ewentualnych autopoprawek.
Do projektu należy dołączyć listy z podpisami mieszkańców popierających inicjatywę.

Każdy projekt podlega ocenie radcy prawnego, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem. Przewodniczący Rady Miejskiej kieruje go do radcy prawnego Urzędu Miejskiego w celu wydania opinii w przedmiocie zgodności inicjatywy z obowiązującym prawem i kompetencjami samorządu gminnego.
Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii prawnej, Przewodniczący nadaje bieg projektowi.

Po zweryfikowaniu projektu pod względem merytorycznym, inicjatywa obywatelska jest przedstawiana do akceptacji komisjom stałym Rady Miejskiej.
Kolejnym krokiem jest włączenie projektu do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej, podczas której radni podejmą dyskusję nad inicjatywą mieszkańców, a na w efekcie podejmą decyzję, czy są zwolennikami, czy przeciwnikami pomysłu.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.