Jubileusz 90 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W niedzielę 29 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie świętowała jubileusz 90-lecia powstania swojej jednostki. Program uroczystości obejmował, m.in. odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana, wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

W obchodach tych uczestniczyło 11 zaproszonych jednostek, w tym wszystkie jednostki OSP z gminy Paradyż oraz zaprzyjaźnione jednostki z gm. Mniszków, gm. Aleksandrów i gm. Żarnów, władze powiatowe i gminne, radni oraz zaproszeni goście.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Wójcinie, pod przewodnictwem Proboszcza Parafii, ks. Wacława Sztandery w intencji strażaków OSP Wójcin i wszystkich strażaków oraz ich rodzin.

Po nabożeństwie pododdziały i poczty sztandarowe przemaszerowały pod strażnicę OSP na miejsce uroczystości, gdzie dowódca uroczystości dowódca uroczystości dh Emil Strzelecki, złożył meldunek dh Józefowi Rogowi – prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Po regulaminowej części uroczystości nastąpiło powitanie przez prezesa OSP w Wójcinie dh Jerzego Pietruszkę przybyłych gości na uroczystość i przedstawienie programu spotkania.

Kolejnym punktem uroczystości prowadzonej przez prezesa jednostki było odsłonięcie, ufundowanej przez miejscowych strażaków, figury św. Floriana, czego dokonali zaproszeni goście: dh Józef Róg – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, st. bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, Wojciech Rudalski – Wójt Gminy Paradyż, Sławomir Rek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Opocznie. Poświęcenia figury św. Floriana dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. Wacław Sztandera. Symboliczne znicze przed figurą zapalili druhowie seniorzy z OSP Wójcin.

Następnie rys historyczny 90 – letniego okresu istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała na ... stawie, odczytał dh Grzegorz Filipowski. Przedstawił on m.in. ostatnie tegoroczne sportowe osiągnięcia i sukcesy jednostki, gdzie druhowie zajęli historyczne mistrzostwo województwa łódzkiego i mistrzostwo Polski w Halowej Piłce Nożnej Jednostek OSP.

Jubileusz to również czas, by podziękować za trud i zaangażowanie na rzecz ochrony ppoż. Z tej też okazji wręczono medale i odznaczenia dla zasłużonych druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi odznaczeni zostali strażacy:

 • „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”: Jan Stępień,
 • „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”: Krzysztof Rutowicz,
 • „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa: Paweł Bogobowicz, Daniel Jęcek, Józef Pietruszka”.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali strażacy: Michał Molin, Michał Kołek, Mateusz Śliwka, Grzegorz Filipowski, Krzysztof Borucki.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Paradyżu odznaką „Za wysługę lat” odznaczeni zostali druhowie:

 • 70 lat – Feliks Filipowski, Kazimierz Zawadzki, Feliks Biegała,
 • 65 lat – Jan Stępień, Józef Zapart,
 • 60 lat – Mieczysław Polenceusz,
 • 45 lat – Andrzej Markiewicz,
 • 40 lat - Wojciech Jędrzejczyk, Stanisław Kowalczyk,
 • 35 lat – Jerzy Pietruszka,
 • 30 lat –Karol Ruś, Witold Papiernik, Sławomir Bogobowicz,
 • 25 lat – Piotr Rutowicz, Dariusz Papiernik, Mariusz Filipowski, Andrzej Filipowski.

Kolejnymi osobami, którym składano podziękowania byli mali strażacy z 13-osobowej Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wójcina – działającej od dwóch lat, a utworzonej jako pierwszej w powiecie opoczyńskim – będący chlubą jednostki OSP i Szkoły Podstawowej w Wójcinie.

Ich opiekunami za strony OSP są Andrzej Śpiewak- Komendant Gminny OSP i Wojciech Jędrzejczyk – naczelnik , a ze strony szkoły p. Dorota Rogowska. Młodzi strażacy otrzymali pamiątkowe Dyplomy Uznania Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie oraz Wójta Gminy, jako dowód uznania za ich wzorową postawę i zaangażowanie podczas niezapomnianej II Ogólnopolskiej I Międzynarodowej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, która odbyła się w tym roku w Wieruszowie z ich udziałem.

Dzień ten był okazją do podziękowań ze strony zaproszonych gości, m.in. Wójta Gminy Paradyż Wojciecha Rudalskiego, który jest również Prezesem ZOG ZOSP RP za pracę, trud i zaangażowanie na rzecz swojej jednostki oraz lokalnej społeczności. Zaproszeni goście życzyli jubilatom satysfakcji z pełnionej społecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów do domu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

W podobnym tonie swoje wystąpienie do druhów z Wójcina skierował st. bryg. Józef Pacan - Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, składając stosowne podziękowania.

Szczególne podziękowania w formie pamiątkowych statuetek, za otrzymane wsparcie pomoc oraz dobrą współpracę otrzymali również od Zarządu jednostki OSP Wójcin władze samorządowe powiatu i gminy Paradyż, przedstawiciele instytucji i zakładów, przedstawiciele jednostek OSP oraz goście.

Również w swoim podziękowaniu za otrzymane dyplomy, pokaz artystyczny przedstawili mali strażacy z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wójcina, który był niesamowity i jedyny w swoim rodzaju, za co zostali obdzieleni gromkimi brawami przez obecnym strażaków, rodziców, gości i mieszkańców Wójcina. Zaproszeni goście i przedstawiciele OSP wręczyli im w zamian słodkie upominki.

Uroczystość 90-lecia jednostki OSP w Wójcinie została zakończona okolicznościowym poczęstunkiem dla zaproszonych gości i druhów strażaków.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.