Straż pożarna radzi, jak postępować z fajerwerkami

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Podstawowe zasady bezpiecznego postępowania z fajerwerkami na Nowy Rok 2015.

Petardy i fajerwerki stanowią nieodłączny element nocy sylwestrowej. Mimo powtarzanych w okresie świąteczno – noworocznym apeli policji i straży pożarnej, każdego roku słyszymy o tragicznych skutkach niewłaściwego postępowania z fajerwerkami. Mimo to, warto przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa, które sylwestrowej nocy powinny towarzyszyć. 

Petardy i fajerwerki, to materiały i wyroby pirotechniczne, postrzegane nie bez przyczyny jako jeden z elementów dobrej zabawy. Nikt nie wyobraża sobie przecież nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Niewłaściwe obchodzenie się z fajerwerkami, co roku powoduje nieszczęśliwe wypadki i nieodwracalne skutki. W rękach nieodpowiedzialnych, często nietrzeźwych ludzi, czy w rękach dzieci stają się olbrzymim zagrożeniem. Wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż takich wyrobów osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo.

Zgodnie z przepisami osoba, która sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania niepełnoletnim może odpowiadać za to przed sądem, za co grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do lat 2.

Sam sposób sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych został określony w § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z zapisem tego paragrafu prowadzenie detalicznej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w budynkach odbywa się wyłącznie na stanowiskach wyodrębnionych do tego celu bez możliwości sprzedaży samoobsługowej. Zgodnie z tym zapisem w obiektach handlowych samoobsługowych (supermarkety) powinny znajdować się wydzielone stanowiska gdzie wyroby pirotechniczne są podawane przez sprzedawcę.

Rozporządzenie to reguluje również kwestię magazynowania i przechowywania zapasu takich wyrobów w powyższych obiektach. I tak wyroby pirotechniczne powinny być przechowywane w oddzielnych magazynach lub pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, wydzielonych ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Straż Pożarna ostrzega przede wszystkim dzieci, by nigdy same nie używały petard i fajerwerków. Do dorosłych apeluje o rozsądek i rozwagę, by podczas używania takich wyrobów zachowali szczególną ostrożność.

  • Nigdy nie należy odpalać petardy po raz drugi, gdy ta nie detonuje. Ogólną zasadą jest fakt, iż do fajerwerków, jeśli nie odpalą nie można się zbliżać.  Ponowna próba zapalenia lontu może się zakończyć niespodziewaną eksplozją.
  • Nie wolno rozrywać powłoki opakowania ochraniającego ładunek sztucznego ognia, gdyż może to spowodować niespodziewany wybuch. Należy używać wyrobów tylko oznakowanych I i II klasą bezpieczeństwa.
  • Ze wszystkimi materiałami pirotechnicznymi trzeba postępować bardzo ostrożnie, a więc nie rzucać nimi, nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia.
  • Nie wolno używać materiałów i wyrobów pirotechnicznych w miejscach ogólnodostępnych. Fajerwerków można używać tylko na otwartej przestrzeni, w żadnym przypadku w zamkniętych pomieszczeniach.
  • Nie wolno nimi celować w ludzi, zwierzęta, balkony i okna, dachy domów i zabudowań gospodarczych, samochody, a także w inne przedmioty, które mogą zapalić się w zetknięciu z ogniem.
  • Przed ich użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym za wszelkie straty, jakie mogą spowodować fajerwerki odpowiadają osoby, które ich używają.

bryg. Andrzej Śpiewak – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy PSP w Opocznie.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.