Nowe zasady przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Nowe zasady przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnychPowiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpiły zmiany dotychczasowych zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych. Od dnia 1 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie.

Kartę parkingową wydaje się:

 1. Osobie niepełnosprawnej zaliczonej wyłącznie do:
  • znacznego stopnia niepełnosprawności,lub
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna),
  • mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  Nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.

 2. Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Kartę parkingową wydaje, za opłatą, Przewodniczący Zespołu, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
Opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnieść do kasy Starostwa Powiatowego w Opocznie, przy ul. Kwiatowej 1 a, w Kasie (parter) lub na rachunek bankowy (nr r-ku dostępny w pokoju nr 6 ).

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat (również w przypadku orzeczeń wydanych na czas nieokreślony).

Karty parkingowe, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty,nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Tego dnia wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 r. tracą ważność!

Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty;
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 5. w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową placówce, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje za opłatą Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych, wydaje się jedną kartę.

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.