Opoczno Południe – kolejne ustalenia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Opoczno Południe – kolejne ustalenia18 listopada 2013 roku w Kielcach miało miejsce spotkanie koordynacyjne dotyczące budowy peronu na stacji Opoczno-Południe. Lokalne samorządy reprezentowali Burmistrz Opoczna oraz Starosta Opoczyński.

Tematem spotkania była „Budowa peronu na stacji Opoczno Południe i dostosowanie istniejącego obiektu inżynieryjnego w km 92,720 do pełnienia funkcji przejścia podziemnego dla pieszych”, w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 4”

Podczas spotkania uzgodniona została ostateczna koncepcja programowo-przestrzenna, która umożliwi połączenie projektów realizowanych obecnie w ramach różnych zadań.

Zamawiający przekazał wykonawcy uwagi do projektów budowlanych w zakresie przebudowy układu torowego wraz z budową peronu i odwodnienia, budowy małej architektury i informacji pasażerskiej na peronie, budowy urządzeń megafonowej informacji dla podróżnych, sygnalizacji czasu oraz monitoringu wraz z przebudową infrastruktury teletechnicznej, przebudowa przepustu w km 91,972, dostosowania mostu w km 92,720 do funkcji przejścia dla pieszych

Wykonawca natomiast przekazał zamawiającemu projekt budowlany w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Projekt parkingu wykonawca ma przekazać do końca listopada. Jednocześnie zapewnił, iż do 22 listopada złoży do właściwych urzędów wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji środowiskowej.

Parking i drogi dojazdowe w jego obrębie mają być wykonywane jako odrębne zadania.

Nastąpi także podział podczas podpisywania umowy na dostawę energii elektrycznej z PKP Energetyka. Umowa na oświetlenie peronu podpisać ma IZ Skarżysko, zaś umowy na oświetlenie po obu stronach torów, przejścia podziemnego i chodników ma podpisać Gmina Opoczno.

Zgodnie z ustaleniami wykonawca ma zaprojektować objęcie przejścia podziemnego i parkingu, zaś Gmina Opoczno ma przeanalizować możliwość zainstalowania odbioru monitoringu w straży miejskiej.

Jak czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Opocznie „Ze względu na zmianę koncepcji niezbędną do powiązania projektów przedłuża się Wykonawcy robót termin pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 28 lutego 2014 roku, natomiast wykonanie dokumentacji do dnia 29.11.2013 roku.”

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.