Mama 4+ w województwie łódzkim

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Do 9 sierpnia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim przyznał 1350 Rodzicielskich Świadczeń Uzupełniających, zwanych „Mama 4+”.

Jeżeli osoba wnioskująca nie pobiera emerytury lub renty, Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające po spełnieniu ustawowych warunków, przysługuje w wysokości najniższej emerytury, obecnie wynoszącej 1100 zł. ZUS w województwie łódzkim przyznał takie świadczenie 452 osobom. Z kolei 898 osób ma przyznane Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające - w wysokości różnicy między najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury lub renty.

Przeciętna wysokość takiego świadczenia dopełniającego dla kobiet w województwie łódzkim wynosi 347,43 zł.

W kraju przeciętna wysokość dopełnienia dla kobiet wynosi 352,50 zł.

Należy zauważyć jednak, że przeciętna krajowa jest niższa od przeciętnej wysokości świadczenia kobiet z terenu działania Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie przeciętna wyniosła 354,56 zł i I Oddziału ZUS w Łodzi – 353,77 zł. Zdecydowanie niższa od przeciętnej krajowej jest przeciętna kwota dopełnienia dla kobiet z terenu działania II Oddziału ZUS w Łodzi, która wynosi 333,93 zł.

Najwięcej świadczeń zostało przyznanych osobom w wieku 60-69 lat, od tych osób płynie też najwięcej wniosków. Wpłynął też jeden wniosek od kobiety po 90 roku życia. O świadczenie wnioskują przede wszystkim kobiety, w całym województwie, wpłynęło tylko 15 wniosków od mężczyzn.

Wnioskujący, którzy uzyskali Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające, najczęściej mieli czwórkę lub piątkę dzieci, ale były też osoby, które wychowywały więcej niż 9 dzieci i takich osób zgłosiło się do ZUS - 58.

Najwięcej decyzji przyznających wydano w Oddziale ZUS w Tomaszowie Mazowieckim -580, następnie w II Oddziale ZUS w Łodzi – 389 i w I Oddziale ZUS w Łodzi – 371.

Kto może otrzymać świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Ponadto trzeba udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba zgłosić o nie wniosek. Druk znajduje się w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, 
  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Druki wniosku i oświadczenia znajdują się w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Jeśli dana osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Natomiast, jeśli osoba zainteresowana pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Na jakich zasadach wypłaca się rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnięto powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

O czym należy powiadomić ZUS, jeśli pobiera się rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów lub prawie do innego świadczenia.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.