WIOŚ nałożył kary finansowe na Opoczno I i WIS Group

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim nałożyła kary finansowe dla Opoczno I Sp. z o.o. oraz WIS Group.

W dniach 28 września - 16 listopada 2018 roku, na wniosek jednej z mieszkanek Opoczna, piotrkowska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadziła kontrolę zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez Opoczno I Sp. z o.o.

Wyniki kontrolnych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z kominów suszarni rozpyłowej nr 2 w zakładzie produkcyjnym „Mazowsze” wykazały przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu.

Na skutek kontroli na Opoczno I nałożono grzywnę oraz wszczęto postępowania administracyjne mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Działania obejmują ustalenie wymiaru kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu z suszarni oraz wstrzymania użytkowania przedmiotowej instalacji.

W rozmowie z Kierownikiem Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim nie udało nam się dowiedzieć w jakiej wysokości grzywnę nałożono na spółkę oraz jak długo będą trwać opisane wyżej postępowania. Wiadomo jednak, że do czasu usunięcia nieprawidłowości Opoczno I będzie płacić karę za każdą godzinę użytkowania suszarni rozpyłowej nr 2, zaś w przypadku nieusunięcia przyczyn nałożenia kary w określonym terminie zakład będzie musiał zamknąć jedną z istotnych w produkcji płytek ceramicznych instalacji.

Opoczno I Sp. z o.o. nie jest jedynym przedsiębiorstwem, jakie działa na terenie Opoczna, które zostało ukarane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

W maju b.r. do instytucji wpłynął wniosek dotyczący nielegalnego składowiska odpadów poprodukcyjnych zorganizowanego przez WIS Group za nową siedzibą firmy, przy ul. Piotrkowskiej 246. Z ustaleń, jakich udało się dokonać wynikało, że firma posiada odpowiednie zezwolenie na zbieranie odpadów poprodukcyjnych w miejscu ich produkcji, czyli na terenie zakładu przy ul. Piotrkowskiej 54.

W sierpniu 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę, na podstawie której inspektorzy stwierdzili, iż składowisko przy ul. Piotrkowskiej 246 jest prowadzone bez wymaganej zgody i nałożyli na WIS Group karę grzywny w wysokości 20 tys. zł. Jednocześnie WIOŚ przesłał do Gminy Opoczno pismo, w którym zobowiązał Burmistrza Opoczna do usunięcia nielegalnego składowiska.

Jak udało się nam ustalić, w październiku 2018 roku składowisko nadal prężnie działało, z czego wynika, iż kara finansowa nałożona na przedsiębiorstwo nie odniosła żadnego skutku, zaś Gmina Opoczno nie podjęła żadnych kroków zmierzających do usunięcia wysypiska.

W tej sprawie zadzwoniliśmy do obecnego Burmistrza Opoczna. Dariusz Kosno zobowiązał się do udzielenia wszelkich informacji, jak tylko zdobędzie wiedzę w tej sprawie.

Kierownik Działu Inspekcji Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim, odpowiadając na pytanie, czy odpady gromadzone przez WIS Group są odpadami niebezpiecznymi, poinformował, że pobrane próbki gleby i wody wskazywały, że odpady te są obojętne dla środowiska i nie zagrażają zdrowiu i życiu. Odpady te nie mogą być jednak w ten sposób składowane, lecz powinny zostać oddane do utylizacji.

Nielegalne składowisko to nie jedyny grzech WIS Group. Przedsiębiorstwo, podobnie jak Opoczno I Sp. z o.o. emituje do atmosfery duże ilości pyłów, pochodzących głównie z piaskowania odlewów na wolnym powietrzu, czego doświadczają przede wszystkim mieszkańcy okolicznych budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym Państwowa Inspekcja Pracy w czerwcu 2018 roku wydała decyzję, na podstawie której na przedsiębiorstwo nałożono m.in. nakaz utworzenia komory piaskowania. Pierwszy termin wykonania nakazu upłynął 30 września 2018. Kontrola wykonana 31 października b.r. na terenie WIS Group wykazała, że zakład jest w trakcie realizacji nakazu oraz wniósł odwołanie od decyzji inspektora pracy odmawiającej przedłużenia terminu realizacji. Ale o tym napiszemy niebawem w osobnym artykule.

W chwili obecnej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, za pomocą pięciu urządzeń pomiarowych, prowadzi badania zapylenia w rejonie siedziby WIS Group. Jak poinformował nas Kierownik Działu Inspekcji, badania te potrwają jeszcze kilka miesięcy, lecz poza składem zanieczyszczeń nie będzie można na ich podstawie wskazać podmiotu, który je emituje do atmosfery.

Jakiś czas temu, gdy temat zanieczyszczenia powietrza w Opocznie zaczął być jednym z głównych tematów rozmów, jedyny miernik zapylenia jaki wówczas znajdował się w Opocznie, przeniesiono z pl. Kościuszki w rejon Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie. I nagle problem zanieczyszczenia powietrza zniknął. Do czasu akcji Fundacji Aviva, dzięki której pozyskaliśmy trzy czujniki smogu i kolejne dwa, które ufundował Zakład Energetyki Cieplnej.

Nie będę się tu rozpisywał o wszelkich pozornych działaniach samorządu opoczyńskiego, które skupiały się głównie na mówieniu, iż problemu nie ma.

W przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Opoczno przoduje w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast. Mówią o nim mieszkańcy, piszą o nim gazety i portale, a w ostatnim czasie także politycy. Mieszkańcy próbują walczyć o poprawę jakości powietrza, pisząc skargi, petycje i zbierając podpisy pod różnego typu inicjatywami.

Obok, pochodzących ze spalania opału, pyłów typu PM 2.5 i PM 10 i benzo(a)pirenu, w opoczyńskim powietrzu wiszą także inne zanieczyszczenia, w tym, bardzo prawdopodobnie, niezwykle niebezpieczny dla ludzkiego organizmu krzem i inne delikatnie ujmując, niezdrowe substancje. Jak widać, małymi krokami zbliża się jednak kres trucia mieszkańców Opoczna. Szkoda, że tylko za sprawą samych mieszkańców, którzy piszą skargi do instytucji zewnętrznych, wyręczając tym samorządowców, dla których dbanie o środowisko jest jednym z ustawowych obowiązków.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.