XIX sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji - wideorelacja

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
sesja   Starostwo Powiatowe w Opocznie   powiat opoczyński   sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego  

27 kwietnia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/20 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie za 2019 rok. Wykaz potrzeb społecznych. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz powiatowych programów i projektów.
 7. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 8. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2029 rok z terenu Powiatu Opoczyńskiego.
 9. Bezrobocie na terenie Powiatu Opoczyńskiego w roku 2019. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na rzecz promocji zatrudnienia.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 11. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 – 2028;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.;
  c) w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński”;
  e) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Żarnowie i włączenia do Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie;
  f) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Mroczkowie Gościnnym i włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym;
  g) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Opocznie i włączenia do Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie;
  h) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Drzewicy i włączenia do Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy;
  i) w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu Opoczyńskiego;
  j) w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie XIX sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

ZWIŃ

Proponowane artykuły: