Ośrodek Pomocy Społecznej przemianowany. Będą zmiany organizacyjne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

28 grudnia 2016 roku radni Rady Miejskiej w Opocznie przyjęli nowy Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Poza nową nazwą jednostki (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Statut wprowadza również zmiany organizacyjne. 
Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej podyktowane były zastrzeżeniami służb prawnych Wojewody Łódzkiego do Statutu obowiązującego od 2008 roku.

W piśmie z 15 grudnia 2016 roku prawnicy Wojewody zwrócili uwagę na zapisy dotyczące powoływania i odwoływania zastępcy kierownika przez Burmistrza Opoczna. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 Ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz posiada prawo do zatrudniania i zwalniania kierowników podległych mu jednostek. Powoływanie i odwoływanie zastępców kierownika należy, zgodnie z prawem pracy, wyłącznie do kierownika instytucji.

Służby prawne Wojewody wytknęły również niezgodne z prawem kompetencje Burmistrza Opoczna do ustanawiania regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

Rada Miejska w Opocznie została zobowiązana do wypowiedzenia się w sprawie zamiaru uchylenia błędnych zapisów uchwały w ciągu 14 dni od otrzymania ww pisma.

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Opocznie, bez konsultacji z kierownictwem i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie podjęło jednak decyzję, aby przy okazji naprawienia błędnych zapisów zmienić nazwę jednostki oraz wprowadzić zmiany organizacyjne polegające na zmianie funkcji kierownika na dyrektora.

Przed sesją, na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie wpłynął inny projekt uchwały przygotowany przez kierownika OPS’u. Służby prawne Gminy uznały jednak projekt za bezprzedmiotowy.

Już na początku sesji, podczas przyjmowania porządku obrad głos zabrała Danuta Popińska, która zwróciła uwagę, że proponowany przez Urząd projekt uchwały wykracza poza zalecenia Wojewody oraz posiada wady prawne. Stwierdziła również, iż przygotowany przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej projekt, który zakłada wyłącznie korektę błędnych zapisów, został złożony na ręce Przewodniczącego, który posiada inicjatywę uchwałodawczą i mógłby ten projekt wnieść jako swój. Zaapelowała także do radnych, aby złożyli wniosek o wycofanie dotychczasowego projektu i zastąpienie go nowym, wprowadzającym wyłącznie wymagane korekty.

Mecenas Sławomir Ziębicki, podsumował to wystąpienie słowami: „(...)wystąpienie jest nie na miejscu, niepoważne i pozbawione jakichkolwiek podstaw praktycznych i prawnych. Nie ma takiej opcji, aby występować na ręce przewodniczącego z projektem uchwały. To się nie mieści w żadnej nomenklaturze. Ustawa o samorządzie gminnym w sposób jednoznaczny wskazuje kto i w jakim trybie przygotowuje projekt uchwały. (…) W mojej ocenie to wystąpienie jest pozbawione podstaw merytorycznych i nie mieści się w jakichkolwiek ramach współpracy.

Po tym, radny Andrzej Pacan wystąpił z wnioskiem formalnym o wycofanie i przeniesienie prac nad projektem na następną sesję. Poproszony o opinię mecenas Ziębicki stwierdził, że nie widzi żadnych podstaw merytorycznych do złożenia takiego wniosku. Wniosek odrzucono, zaś Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął ten punkt i przeszedł do porządku obrad.

Podczas prac komisji resortowych, projekt przyjęto do wiadomości, zaś dwie z nich przygotowały wnioski. Zdaniem Komisji Oświaty nazwa Ośrodka Pomocy Społecznej powinna pozostać niezmieniona i zachowane stanowisko kierownika. Komisja Rolnictwa wypracowała natomiast wniosek o przyjęcie poprawek w zakresie wskazanym przez Wojewodę, natomiast pozostałe zmiany wprowadzić dopiero po odejściu na emeryturę obecnego kierownika placówki.

Już w punkcie poświęconym Statutowi Ośrodka Pomocy Społecznej głos zabrała kierownik ośrodka, Jadwiga Oleksik:

{play}images/audio/2016/20161228_01_Oleksik.mp3{/play}

Anna Zięba, odnosząc się do wypowiedzi Jadwigi Oleksik stwierdziła, że konsultacji w sprawie Statutu nie odbyły się ze względu na zbyt krótki czas oraz tym, iż zmiany wynikały wyłącznie z usterek prawnych.

{play}images/audio/2016/20161228_02_Zieba.mp3{/play}

Radna Jadwiga Figura zaproponowała przeniesienie wniosku na kolejną sesję. Zwróciła także uwagę na koszty związane ze zmianą nazwy.

{play}images/audio/2016/20161228_03_Figura.mp3{/play}

Wypowiedź Burmistrza oraz dalszy ciąg dyskusji:

{play}images/audio/2016/20161228_04_duskusja.mp3{/play}

Na koniec dyskusji głos chciały zabrać, przybyłe na sesję, pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej. Niestety nie dopuszczono ich do głosu, traktując je jako publiczność, nie osoby zainteresowane przyjmowanym projektem uchwały.

Nowy Statut przyjęto stosunkiem głosów: 12 za, 4 przeciwne i 3 wstrzymujące się.

Po przegłosowaniu uchwały pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze swoją szefową opuściły salę obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.