Nowa lokalizacja wydziałów i zespołów Urzędu Miejskiego

Jak informuje Urząd Miejski w Opocznie, zmieniono lokalizację Wydziału Edukacji, Zespołu ds. Rolnictwa oraz Zespołu ds. Promocji i Kultury.

Wejście A: Wydział Edukacji i Zespół ds. Rolnictwa