Zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej pow. 10 ton na drodze Opoczno-Petrykozy-Końskie

Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie zawiadamia, że w dniu 12 września 2019 roku zmieniona zostanie stała organizacja ruchu dla drogi powiatowej nr 3112E Opoczno-Petrykozy – Końskie, w związku z wprowadzeniem zakazu wjazdu na tę drogę pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton. Ograniczenie będzie obowiązywać na odcinku Sitowa - Końskie.