Kolizje i pożary. Raport PSP (25.02.2020)

W okresie od 10 do 16 lutego 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie działania tut. komendy interweniowały przy następujących zdarzeniach: