Renta rodzinna dla uczniów

Uczysz się i masz rentę rodzinną, powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki.