Menu
RSS
Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

 • KP PSP Opoczno / bryg. Andrzej Śpiewak

Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw.

Strażacy PSP i OSP na terenie powiatu opoczyńskiego tylko zaledwie w ciągu kilkunastu dni wyjeżdżali już do ponad 30 zdarzeń związanych z pożarami traw, nieużytków rolnych i poszycia leśnego. Pożary dużych połaci nieużytków rolnych, nierzadko w trudnodostępnym i grząskim terenie, powodują trudności z dotarciem jednostek straży i mogą powodować zagrożenie dla życia ratowników lub sąsiednich posesji, budynków czy terenów leśnych.

Pomimo apeli kierowanych do społeczeństwa ze strony różnych służb, sytuacja co rok się powtarza.
Niestety, okazuje się, że co roku w takich pożarach giną też ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego wypalacza.

Aby temu zjawisku przeciwdziałać z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta głównego PSP rozpoczęła się tegoroczna kampania społeczna „STOP pożarom traw!". Akcja będzie trwała w miesiącach marzec - kwiecień. W ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl, na której znajduje się zestaw materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, prezentacja i inne materiały edukacyjno-szkoleniowe, a głównym celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców - mieszkańców miast i wsi. Do akcji włączone zostaną samorządy gminne, sołtysi, księża, szkoły i inne instytucje.

Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

Wypalanie to również jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa i zmniejsza się przeciętna długość życia.
Pozostawione na łąkach, pastwiskach i nieużytkach rolnych nieskoszone trawy, zeschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Ludzie znaleźli najprostsze dla nich rozwiązanie tego problemu - podpalają całe łąki.

Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i szkodliwym, powodującym m.in.:

 1. Obniżenie plonu zielonej masy,
 2. Niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi biologicznej życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej,
 3. Niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt,

Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecznych zjawisk:
Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilu miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia.
Powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Wypalanie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych co dodatkowo te koszty zwiększa. Koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo są znaczne.
WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 
Zakazuje to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - art. 124 tej ustawy mówi, że „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 

Natomiast przepisy przeciwpożarowe wskazują, że w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

 1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
 2. korzystania z otwartego płomienia,
 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje Kodeksu wykroczeń: kto złamie powyższe zasady podlega karze aresztu, karze nagany albo grzywny której wysokość w myśl art. 24 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Jeszcze ostrzejsze kary przewiduje art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny który stanowi, że „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające min. postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się  także Unia Europejska. Założenia polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej - art. 2 ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 ze zmianami). Naruszenie zasad określonych w akcie wykonawczym do ustawy tj. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r.  w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych (§3 ust. 2) skutkować powinno działaniami kompetentnych organów w zakresie ograniczenia lub cofnięcia tej formy pomocy finansowej.

Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

 1. Zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić.
 2. Wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw.
 3. W przypadku zauważenia pożaru powiadom:
  STRAŻ POŻARNĄ : 998; 112
  POLICJĘ: 997; 112

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.

 

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz, zapoznaj się z Regulaminem korzystania z Portalu.

Komentarze są moderowane. Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu go przez moderatora.
Nie będą publikowane komentarze zawierające treści sprzeczne z obowiązującym prawem, treści naruszające prawa osób trzecich, stanowiące materiały informacyjne, reklamowe lub promocyjne oraz zawierające odnośniki do innych stron. Nie będą również akceptowane wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, również w formie skrótu, bądź wykropkowane.

Nie będą publikowane komentarze pisane w całości lub fragmentami wyłącznie dużymi literami. Używanie Caps Locka uznawane jest za krzyk.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników w komentarzach.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

-3 # RE: Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!Edek 2017-04-05 21:04
Piszę to co roku - obciążać właścicieli gruntu kosztem akcji gaśniczej. Ciemnota to ciemnota. Dotacje na pole to by brał jeden z drugim, a na wypalone powinni dawać figę z makiem, o!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # Pitoleniejontek 2017-04-09 12:40
Po pierwsze skąd wiesz, ze to właściciele podpalają. U mojego znajomego ktoś podpalił trawy nad rzeką i przeniosło się na łąkę, a przy okazji spalił mu się młody zagajnik, który sam sadził. A niedaleko stała stodoła. I co też myślisz, że sam to podpalał? Wyciągasz wnioski i wydajesz wyroki na podstawie jakiś nielogicznych przemyśleń.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Reklama

Przeczytaj również: