Menu
RSS
V edycja konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego

V edycja konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie

V edycja konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy zaprasza do udziału w V edycji konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego pod patronatem Starosty Opoczyńskiego Józefa Roga.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór wychowawców dla całej społeczności oświatowej w Powiecie Opoczyńskim oraz przyznanie tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2017 w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego w 2017 r. mogą nadsyłać: Rady Rodziców, trójki klasowe rodziców działające w szkołach oraz zespoły klasowe - uczniowie, w w/w 4 kategoriach. Kandydatury mogą również zgłaszać osoby indywidualne (rodzic lub uczeń). Można ponownie zgłaszać osoby uczestniczące w poprzednich edycjach Konkursu, które nie zdobyły tytułu.
Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: kadra kierownicza szkoły, członkowie władz oświatowych oraz ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu.

głoszenia kandydatów do Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora do 15 września 2017 roku. Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

Szczegóły konkursu zawiera regulamin dostępny na stronie internetowej Poradni http://pppopoczno.pl, oraz na stronie http://www.pppopoczno.4bip.pl, a także w sekretariatach: Poradni (Opoczno ul. Armii Krajowe 2), filii Poradni (Drzewica ul. Staszica 1) oraz szkół Powiatu Opoczyńskiego.

Patronat medialny nad konkursem sprawują: Gość Niedzielny, Radio Plus Radom, Opoczyńska.pl, Telewizja Lokalna Opoczno oraz Niezależny Portal Miejski Opoczno.Info.

Załącznik:

Możliwość komentowania wygasła.

Reklama

Przeczytaj również: