XXI sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Urząd Miejski w Opocznie   sesja   sesja Rady Miejskiej   Gmina Opoczno  

We wtorek, 7 lipca 2020 roku, o godz. 09:00 odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr XIX i XX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja na temat stanu spraw związanych z funkcjonowaniem odlewni WIS GROUP Sp. z o.o.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
  b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,
  c) zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie oraz nadania statutu,
  d) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka",
  e) wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez Stowarzyszenie Maratończycy Opoczno Oknonet Ultra Run,
  f) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
  g) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Opoczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności naniesień budowlanych,
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Opocznie, obr. 6, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
  i) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
  j) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
  k) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opoczno na rok szkolny 2020/2021,
  l) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
  m) ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie,
  n) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

ZWIŃ

Proponowane artykuły: