XVIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
sesja   Starostwo Powiatowe w Opocznie   powiat opoczyński   sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego   koronawirus  

Starostwo Powiatowe w Opocznie informuje, że w czwartek, 26 marca 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego VI kadencji.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu Opoczyńskiego.
 5. Omówienie stanu sanitarno - weterynaryjnego powiatu opoczyńskiego za rok 2019.
 6. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego powiatu opoczyńskiego za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczny Powiat na lata 2019 – 2023” za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2020 – 2028;
  b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.;
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego;
  d) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie;
  e) zmieniającej uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opoczyńskiego w I półroczu 2020 r.;
  f) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie;
  g) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok;
  h) zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie stanowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie zmiany zapisu art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie XVIII sesji Rady Powiatu Opoczyńskiego.

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywoła przez wirusa SARS-COV-2 sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych. Obrady Rady Powiatu Opoczyńskiego będzie można śledzić on-line.

 

 

ZWIŃ

Proponowane artykuły: