XV sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji - live

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Urząd Miejski w Opocznie   sesja   sesja Rady Miejskiej   Gmina Opoczno  

30 grudnia 2019 roku, o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbywa się XV sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr XIII i XIV z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A.w centrum Opoczna.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
  b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
  d) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2020,
  e) zatwierdzenia harmonogramu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  g) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  i) zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020,
  l) zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie na rok 2020.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

ZWIŃ

Proponowane artykuły: