Gmina Opoczno wygrała w NSA

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie zwrotu części dotacji udzielonej na realizację projektu pod nazwą "Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa gminy Opoczno".

W projekcie „Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Gminy Opoczno” zarzuty dotyczyły ograniczenia podwykonawstwa w realizacji części zamówienia, na kwotę 52 340,82 zł oraz braku publikacji ogłoszenia o zamówieniu o wartości poniżej 14 tys. Euro na kwotę 2 908,68 zł. Zarząd Województwa Łódzkiego zażądał od Gminy Opoczno zwrotu 55 246,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Zaskarżona decyzja Zarządu trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie przyznano rację Gminie. Zarząd Województwa, nie zgadzając się z werdyktem, wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na rozstrzygnięcie NSA czekają jeszcze skargi dotyczące dwóch kolejnych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych tj.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska” oraz ”Przebudowa patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury w Opocznie”. Łączna kwota ewentualnego zwrotu wynosi 2 276 398,31 zł + odsetki ustawowe.

ZWIŃ

Proponowane artykuły: